Zimowanie i dokarmianie ptaków

Data: 27 stycznia, 2019

Dnia 8 stycznia 2019 roku klasy Ia, Ic i IIa naszej szkoły odwiedził Paweł T. Dolata – członek Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. W ramach 248. Ostrowskich Spotkań z Przyrodą przeprowadził prelekcje na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa.

Pan Paweł omówił wybrane ptaki pozostające na zimę, które możemy spotkać w karmnikach i w przydomowych ogrodach, a wśród nich: sikory bogatkę i modraszkę, wróbla zwyczajnego oraz mazurka, ptaki wodne – kaczki krzyżówki i cyraneczki . Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest „ciepłym krajem”, bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili, gawronów oraz w niektóre zimy jemiołuszki.

Omówione zostały zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze: dobrym pokarmem (najlepiej słonecznikiem i niesoloną słoniną), w miejscach bezpiecznych przed kotami i jak najdalej od szyb, by naszym podopiecznym nie zaszkodzić.

Pan Paweł zaprezentował również dwa typy skrzynek lęgowych dla ptaków: typową dla sikory bogatki oraz półotwartą dla kopciuszka. Wróble i sikory używają ich czasem do nocowania zimą.

W czasie trwania lekcji uczniowie pracowali z kluczami do rozpoznawania ptaków. Na zakończenie dzieci otrzymały do pokolorowania sylwety niektórych ptaków omówionych podczas zajęć: wróbla zwyczajnego, mazurka, gila, sikory bogatki i modraszki. W klasie Ia gawrony, kawki i srokę udało się zobaczyć nie tylko na fotografiach, ale i za oknem .

Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich pytały, kiedy ponownie odwiedzi ich pan ornitolog.

Powyższe spotkanie zainicjowało projekt edukacyjny pod nazwą „Co słychać w ptasich stołówkach?”, który przez okres zimowy jest realizowany przez chętne dzieci w klasie Ia.