Świetlica szkolna

W Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonują dwie świetlice szkolne, które realizują zadania opiekuńczo-wychowawcze i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach.

Godziny pracy świetlicy szkolnej codziennie od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00.

zgłoszenie do świetlicy

W jednej świetlicy przebywają dzieci z klas pierwszych i zerówek, a w drugiej uczniowie starsi i dojeżdżający oraz nie uczęszczający na religię i inne zajęcia.

Świetlica pracuje w oparciu o wynikowy plan pracy pomagający kształtować umiejętności ucznia, na które z reguły brakuje czasu podczas lekcji.

Zajęcia podzielone są na: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, plastyczne, sportowe, integracyjne, społeczne i inne.

Uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość odrabiania lekcji przy pomocy nauczyciela, przebywania na świeżym powietrzu rozwijając spostrzegawczość, sprawność ruchową podczas gier i zabaw zespołowych. Oprócz w/w zajęć uczniowie korzystają z pomieszczenia „Radosnej szkółki”, w której ćwiczą i bawią się na różnorodnych sprzętach sportowych.

Rodzice chcący zapisać dziecko do świetlicy pobierają wniosek ze świetlicy.