Rada Rodziców

                     Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać

na konto bankowe nr 86 1540 1173 2117 4004 8970 0001

w tytule wpłaty prosimy  podać klasę,  przy wpłatach indywidualnych klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

Rada Rodziców 2022/23

Przewodnicząca Rady Rodziców – Lucyna Domagała 

Członkowie:

Agnieszka Jankowska

Sylwia Ziemkowska

Barbara Pietrzak

Karolina Klusak

Barbara Spiżak Marek

 

Regulamin Rady Rodziców