UKS Piątka

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” powstał przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim w 1994 roku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym opiekunem klubu był Krzysztof Cnotliwy, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5.

Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 5:  Łukasz Olejnik, Monika Szymańska, Jacek Wawrzyniak, Joanna Zemska.

UKS „Piątka” to również organizator i uczestnik wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku