Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru inwestorskiego
Zapytanie ofertowe


Dostawa wyposażenia gabinetu stomatologicznego w tym unitu stomatologicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

NOWY AKTUALNY FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK nr 3

Zmiana treści SIWZ 13.04.2017

NOWY AKTUALNY OD DNIA 13.04.2017 ROKU FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I ODRZUCENIU OFERT

 


Remont i adaptacja gabinetu stomatologicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz SIWZ

Ogólna charakterystyka robót, rysunki i przedmiar

Informacja z otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NR 151643 – 2014 – pobierz
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – pobierz
MAPKI SYTUACYJNE  zał nr 7 do SIWZ  – pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – pobierz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NR 128547 – 2014 – pobierz
MAPKI SYTUACYJNE  zał nr 7 do SIWZ  – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  OGŁOSZENIA – pobierz

MODYFIKACJA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – pobierz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – pobierz
MAPKI SYTUACYJNE  zał nr 7 do SIWZ  ZMODYFIKOWANY- pobierz

ODPWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ NR 1 – pobierz

ODPWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ NR 2 – pobierz

ODPWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ NR 3 – pobierz