Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Cieśla

 

Wicedyrektorzy

mgr Donata Biegańska

mgr Izabela Potasznik

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Cnotliwa

mgr Anna Dorociak

mgr Beata Grzęda

mgr Anna Karpińska

mgr Lucyna Łukomska

mgr Beata Olszak

mgr Elżbieta Skrzypek

mgr Barbara Jurczak

mgr Alicja Krawiec

 mgr Aneta Rosik

mgr Kinga Łosiewicz

Klasy IV -VIII:

Język polski

mgr Beata Adamczyk

mgr Anna Kurek

mgr Katarzyna Łukaszewska

mgr Małgorzata Szczepaniak

Języki obce

mgr Michał Bartosik

mgr Izabela Hipp

mgr Elżbieta Frąszczak

mgr Agnieszka Gabrysiak

mgr Izabela Gołdyn

mgr Mateusz Skupiński

mgr Iwona Sztukowska

Matematyka

mgr Donata Biegańska

mgr inż. Aneta Marciniak

mgr Monika Marcinkowska

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Izabela Potasznik

Fizyka

mgr Małgorzata Kalina

Chemia

mgr Ilona Szaroszek

Przyroda

mgr inż. Maria Baranowska

Biologia

mgr inż. Maria Baranowska

Geografia

mgr Katarzyna Michalska

Historia

mgr Barbara Jurczak

mgr Kamila Krawczyk

mgr Anna Sikorska

Informatyka

mgr Jan Gajny

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr inż. Aneta Marciniak

mgr Izabela Potasznik

Plastyka

mgr Iwona Szwarczyńska

Technika

mgr Iwona Szwarczyńska

Muzyka

mgr Beata Adamczyk

mgr Jan Gajny

mgr Karolina Treska

Wychowanie fizyczne

mgr Przemysław Bendkowski

mgr Łukasz Olejnik

mgr Jarosław Podlas

mgr Monika Szymańska

mgr Violetta Szymczak

mgr Jacek Wawrzyniak

mgr Joanna Zemska

Religia

mgr Renata Jelak-Henschel

mgr Maria Juśkiewicz

mgr Magdalena Kusińska

Nauczyciele wspierający

mgr Danuta Adamik

mgr Fatima Merdzińska

mgr Magdalena Jamrozik

lic. Olga Kaczmarek

mgr Magdalena Kołodziej

mgr Katarzyna Krawczyk

mgr Małgorzata Moneta-Molska

mgr Mariola Tomańska

mgr Anna Woźniak

mgr Magdalena Banasiak

mgr Anna Ryłko

mgr Natalia Telega

Etyka

mgr Iwona Śmiechowska

Biblioteka

mgr Kazimiera Grzegorczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kamila Krawczyk

mgr  Danuta Piotrowska

Doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Szczepaniak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kamila Krawczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Kurek

Świetlica

mgr Karina Brzykcy

mgr Magdalena Kowalska

mgr  Danuta Piotrowska

mgr Grażyna Szulc

mgr Karolina Treska

Pedagog szkolny

mgr Alicja Junyszek

mgr Martyna Sobczak

Psycholog

mgr Anna Wojtczak

Logopeda

mgr Danuta Adamik

mgr Alicja Junyszek

mgr Małgorzata Moneta-Molska