Terminy zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami:

Wrzesień

  • 7 zebrania wywiadowcze klasy I i IV
  • 19 – zebrania wywiadowcze klasy II i III
  • 21 – zebrania z rodzicami klas VIII g. 17.00 (omówienie warunków egzaminu ósmoklasisty)
  • 25 – Plenarne spotkanie RR godz. 16.30

Październik środa 25 – spotkania indywidualne godz. 17:00

Listopad środa 29 – spotkania indywidualne godz. 17:00

Grudzień środa 13 spotkania indywidualne godz. 17:00

Luty

– 6-8 – zebrania śródokresowe

– 26.02 – Plenarne spotkanie RR godz. 16.30

Marzec środa 20 – spotkania indywidualne godz. 17:00

Kwiecień środa 24 – spotkania indywidualne godz. 17:00

Maj 27-28 – spotkania indywidualne godz. 17:00 (oceny proponowane)