„ALFABET LOGOPEDYCZNY”

Data: 10 czerwca, 2024

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ALFABET LOGOPEDYCZNY” – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
IM. MIESZKA I W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 B – BIEDRONKA

Cel: ćwiczenie oddechowe wyróżniające fazy wdechu i wydechu.

 


C – CELINKA

Cel: rozwijanie sprawności aparatu mowy.

D – DŁUGI WĄŻ

Cel: kształtowanie prawidłowego toru oddechowego oraz usprawnienie czynności artykulacyjnych.

 

F – FRYZJER

Cel: wydłużanie fazy oddechowej, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.

G – GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Cel: usprawnienie narządów artykulacyjnych, rozwijanie koncentracji.

 

K – KOSTKA

Cel: usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych.

Ł – ŁÓDKI

Cel: ćwiczenie oddechowe uświadamiające siłę strumienia wydychanego powietrza.

P – POKAŻ JAK …

Cel: usprawnianie narządów mowy i zachęcanie do aktywności w zabawie.

R – RÓŻNICOWANIE

Cel: kształtowanie słuchu fonematycznego.

T- TAJEMNICZY WORECZEK

Cel: rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka oraz usprawnianie aparatu mowy.

 

U – UCHO SŁYSZY

Cel: kształtowanie umiejętności różnicowania bodźców słuchowych oraz rozwijanie pamięci słuchowej.

W – WIATRACZKI

Cel: ćwiczenie oddechowe, którego celem jest pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy oddechowej oraz rozruszanie przepony.