CASF – Culture Against Failure at School

Międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus +
Culture against failure at school

Culture against failure at school to kolejny międzynarodowy projekt w ramach unijnego programu Erasmus+ realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. Zaplanowane na okres trzech lat działania realizowane będą przez szkoły partnerskie z Francji, Czech, Hiszpanii, Cypru, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. Spotkania projektowe będą odbywać się w dwóch formach: krótkoterminowa wymiana kadry oraz 12-dniowe obozy dla uczniów.
Projekt skupia uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, mających trudności w nauce. Często tacy uczniowie mają bardzo ograniczone możliwości poszerzania wiedzy, podróżowania czy samokształcenia i rozwoju. Ponad to, poziom ich wiedzy ogólnej i kompetencji językowych również nie jest wysoki, posiadają słabe umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, brak im motywacji do nauki i szybko się poddają, gdy napotykają wszelkiego rodzaju trudności, jakie czekają na nich w szkolnej rzeczywistości. Tego typu postawy wiodą z kolei do wykluczenia ze społeczności uczniowskiej. Dlatego działania projektowe mają na celu wzbudzić zainteresowanie otaczającym światem, ukształtować pozytywne nastawienie i podnieść motywację tych uczniów angażując ich w ambitne zadania oparte na partnerstwie, kulturze i kreatywności. Poprzez aktywny udział w pracach projektowych, warsztatach i obozach oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu w projekt uczestnicy będą mieli możliwość rozwoju umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności językowych. Dodatkowo, nauczą się jak pracować w zespole, a co najważniejsze odzyskają pewność siebie oraz poczucie własnej wartości.
Poza tym, współpraca umożliwi nauczycielom z różnych europejskich krajów konstruktywną wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk.
Działania projektowe obejmują między innymi:
konkurs na logo projektu,
cykliczne video konferencje,
cykliczne warsztaty rozwijające kompetencje językowe oraz umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
praca on-line nad redagowaniem magazynu o krajach partnerskich,
dwa 12-dniowe obozy,
stworzenie kącika Erasmus+.