Zimowanie i dokarmianie ptaków

Data: 1 grudnia, 2015

Dnia 1 grudnia 2015 roku klasy Ia oraz IIa naszej szkoły odwiedził Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W obu klasach przeprowadził prelekcje na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa. Uczniom obu klas część gatunków ptaków była już znana z wcześniejszych zajęć – prelekcji „Jesienne wędrówki ptaków” lub jesiennego spaceru przyrodniczego po Parku Miejskim im. Jana Jerzego Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas zajęcia dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie, jakie ptaki można spotkać u nas zimą, a co zmusza inne do wędrówek do „ciepłych krajów”. Pan Paweł omówił wybrane ptaki pozostające na zimę, które możemy spotkać w karmnikach i w przydomowych ogrodach, a wśród nich: sikory bogatkę i modraszkę, wróbla zwyczajnego oraz mazurka, grubodzioba, dzwońca, kwiczoła, kosa oraz ptaki krukowate – gawrona, kawkę, sójkę i srokę. Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest „ciepłym krajem”, bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili oraz w niektóre zimy jemiołuszki. Omówiliśmy także zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze: dobrym pokarmem (najlepiej słonecznikiem i niewoloną słoniną), w miejscach bezpiecznych przed kotami i jak najdalej od szyb, by naszym podopiecznym nie zaszkodzić.

Podsumowaniem nabytej wiedzy był quiz obrazkowy – dzieci musiały poprawnie nazwać ptaki zaprezentowane na dużych zdjęciach (wydrukował je dla nas tata Oli Szymczak z klasy IVa), o których była mowa we wcześniejszej prezentacji. Na koniec otrzymały do pokolorowania sylwety niektórych z nich: wróbla zwyczajnego, grubodzioba oraz sikory bogatki, pochodzące z programu edukacyjnego „OTOP Junior”.

Przeprowadzone lekcje bardzo się dzieciom spodobały, a niektóre z nich potrafiły rozpoznać i nazwać wymienione wyżej gatunki ptaków. Dużą wiedzą i znajomością wykazały się w szczególności Antosia Urban i Maja Chmielecka z klasy Ia, które w nagrodę otrzymały od naszego gościa wydawnictwa OTOP: płytę „Ptaki i ich siedliska” oraz książeczkę „Ptaki w mieście”.

Powyższe spotkanie zainicjowało projekt edukacyjny pod nazwą „Co słychać w ptasich stołówkach?”, który przez okres zimowy będzie realizowany w klasie Ia. Takie ptasie stołówki już niedługo znajdą się na parapetach obu klas. W przypadku klasy IA karmnik jest już gotowy i czeka na zawieszenie, a otrzymaliśmy go od pana Jacka Sołtysiaka, taty naszej uczennicy Zosi.