XIX Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla uczniów klas IV-VI

Data: 2 marca, 2017

Błąd w mowie i piśmie

to jak brzydka plama

na fotografii matki,

którą kochasz.

Słowa Janusza Korczaka towarzyszyły uczestnikom eliminacji międzyszkolnych XIX Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, który odbył się w poniedziałek 27 lutego w Szkole Podstawowej nr 5. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Patronat medialny nad konkursem objęła gazeta „Nasz Rynek”. W I etapie udział wzięło 515 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu ostrowskiego. Do II etapu przystąpiło 108 uczniów z 35 szkół, których powitały Pani Dyrektor Szkoły Dorota Cieśla oraz Pani Anna Galant, przewodnicząca komisji konkursowej. Uczestnicy rozwiązywali test ortograficzno-interpunkcyjny ułożony przez panią Lucynę Koralewską i panią Barbarę Gajdę z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Treść zadań recenzował profesor Andrzej Markowski. Komisja konkursowa do III etapu zakwalifikowała 8 uczniów, którzy musieli wykazać się znajomością zasad pisowni i interpunkcji polskiej w pytaniach typu:

Wskaż błąd w pisowni połączeń wyrazów z liczebnikiem „pół”:

  1. pół diablę;
  2. pół-Murzyn;
  3. pół dnia;
  4. półsenny.

Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali: Julia Stojanowska IVc, Weronika Kowalska Vc, Wiktoria Ratajczak Vc, Kinga Maciaszek Vd, Karol Schubert Va,  Julia Sieradzka VIa, Weronika Przybylska VIa, Aneta Mielcarek VIa, Luiza Rant VIa, Aleksander Szczuraszek VIc, Gabriela Kempińska VId, a do finału zakwalifikowały się Julia Skrzypczak z VI a i Agata Lewkowicz z VI b.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za udział w dyktandzie finałowym, na które zapraszamy w czwartek 16 marca o godz.13.00 do Szkoły Podstawowej nr 5.