X POWIATOWY KONKURS „REGION, W KTÓRYM MIESZKASZ”

Data: 2 października, 2012

Ekologia i ochrona środowiska to (…) nie tylko wielki przemysł…….

To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twój dom, szkoła, miejscowość.

W tych słowach zawarta jest myśl przewodnia X Edycji Konkursu „Region, w którym mieszkasz” pod hasłem:  MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT, którego  organizatorzy (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mieszka I Ostrowie Wielkopolskim, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  oraz  Nadleśnictwo Antonin)  propagują postawy oraz działania służące ochronie środowiska wśród dzieci i młodzieży. Celem konkursu było wpływanie na poziom świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska
naturalnego oraz kształtowanie poprawnych stosunków człowieka i przyrody. Młodzi ekolodzy znakomicie sobie poradzili z postawionym przed nimi zadaniem, które polegało na zebraniu informacji na temat działań prowadzonych w miejscu zamieszkania związanych z ekologią i ochroną środowiska i ich udokumentowanie w postaci albumu.

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło   28 września w siedzibie Nadleśnictwie Antonin.

Jury powołane przez organizatorów oceniło  prace.  Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Barbara Majchrzak i Jakub Jesiołowski, którzy zajęli I miejsca.
Dla uczestników konkursu zostały zorganizowane zajęcia na terenie rezerwatu na temat „Formy ochrony przyrody”. Konkurs zakończono biesiadą przy grillu.

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę,

a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.

ALBERT EINSTEIN