Wystawa w bibliotece

Data: 4 grudnia, 2017

W październiku i listopadzie 2017  roku w Bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 5 zorganizowano wystawę książek.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju   Czytelnictwa, Priorytet III, Szkoła Podstawowa Nr 5 zakupiła do biblioteki nowe książki. Zakupu dokonano na podstawie ankiet czytelniczych, przeprowadzonych wśród uczniów szkoły, czyli  zgodnie z potrzebami czytelników.

W tym czasie wszystkie klasy, odwiedzały bibliotekę, aby zapoznać się z nowymi książkami. Ciekawe tytuły książek, ciekawa oprawa techniczna, wszystko to spowodowało, że uczniowie wykazywali duże zainteresowanie książkami.