Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014

Data: 2 września, 2013

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I była w dniu 2 września 2013 gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 5 to jedna z najstarszych placówek oświatowych w Ostrowie Wielkopolskim, aktualnie znana z kompleksowych działań w zakresie zdrowego żywienia, profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywnego stylu życia, potwierdzonych Certyfikatem Krajowym Szkoły Promującej Zdrowie. To również Szkoła Odkrywców Talentów, ale przede wszystkim  placówka od wielu lat prowadząca oddziały integracyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaproszeni goście w osobach ks. bpa. Tadeusza Wilskiego, Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego, Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Jarosława Urbaniaka – Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na szanse współczesnego szkolnictwa na tle współczesnej sytuacji w kraju i w regionie. Z dużym entuzjazmem przyjęta została część artystyczna zaprezentowana przez utalentowanych młodych aktorów i śpiewaków – uczniów szkoły, nagrodzonych przez publiczność gromkimi brawami. Po części artystycznej zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami edukacyjnymi oraz inwestycjami oświatowymi w Ostrowie Wielkopolskim, zwiedzić szkolną salę tradycji oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.

W uroczystości prowadzonej przez Dyrektor Szkoły Dorotę Cieślę, udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego, Duchowieństwo, Dyrektorzy ostrowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele i uczniowie szkoły.

W naszej szkole naukę rozpocznie 38 dzieci w oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 87 uczniów klasy pierwszej. Jest to kolejny rok w którym naukę w placówce rozpocznie klasa dzieci sześcioletnich.