Wiosenny Przegląd Chórów Szkolnych Południowej Wielkopolski

Data: 28 maja, 2014

W sobotę, 24 maja 2014 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim – ul. Gimnazjalna 9, o godz. 9.00, odbył się Wiosenny Przegląd  Chórów Szkolnych Południowej Wielkopolski w ramach Ogólnopolskiego Programu Narodowego Centrum  Kultury „ŚPIEWAJĄCA POLSKA”. W przeglądzie wzięło udział 28 chórów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  Południowej Wielkopolski. Koncert rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem Hymnu „Śpiewającej Polski”. Otwarcia koncertu dokonał Koordynator Regionalny Programu Jerzy Wojtaszek. Organizację przedsięwzięcia wspierał Koordynator Organizacyjny Programu z ramienia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Andrzej Sobański. Koncert prowadzony był przez p. Grażynę Dziedziak. Składał się z dwóch części. W pierwszej części wystąpiły chóry szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentował Chór „Gama”, prowadzony przez p. Irenę Treskę. Chórzyści  zaśpiewali: “Dumkę” – pieśń łotewską w opracowaniu dwugłosowym oraz piosenkę pt. “Pięknie żyć”, z udziałem solistów.  Widownia obdarzyła nas  brawami. Otuchy podczas występu dodała nam Dyrektor Szkoły – Dorota Cieśla, która zaszczyciła koncert swoją obecnością. Otrzymaliśmy z rąk organizatora pamiątkowy dyplom. Na zakończenie pierwszej części wszystkie chóry wykonały pieśń pt. “Pamięć w nas”. Przegląd był doskonałą okazją, aby posłuchać innych zespołów. Dostarczył nam wielu nowych wrażeń oraz zadowolenia z udanego występu i wspólnego muzykowania.