Tablica interaktywna dla ekologicznej “Piątki”

Data: 7 lutego, 2012

Tablica interaktywna z rzutnikiem i oprogramowaniem wzbogaciła pracownię przyrodniczą naszej szkoły. Uroczyste otwarcie multimedialnej pracowni odbyło się 6 lutego 2012 roku, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Nadleśnictwa Antonin. W uroczystości udział wzięli nadleśniczy Stanisław Janeczkowski, zastępca nadleśniczego Tomasz Rychlik przedstawiciele Nadleśnictwa Antonin oraz naczelnik Wydziału Edukacji Marlena Maląg.

Od 1994 roku dzięki współpracy z Nadleśnictwem Antonin możemy poznawać walory przyrodnicze, historyczne, krajoznawcze terenów powiatu ostrowskiego. Dzięki pracownikom Nadleśnictwa Antonin mogliśmy bezpośrednio włączyć się w ochronę środowiska. Wspólnie sadziliśmy las w Dębnicy, braliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez leśników w izbie edukacyjnej „Ogrodówka” i rezerwacie „Wydymacz”. Od dziewięciu lat jesteśmy wspólnie organizatorami Powiatowego Konkursu „Region w którym mieszkasz”. Dzięki wsparciu nadleśnictwa edukacja ekologiczna w naszej placówce może być jeszcze bardziej skuteczna dzięki możliwości codziennego wykorzystaniu środków multimedialnych – powiedziała podczas uroczystości szkolna koordynator edukacji ekologicznej Maria Baranowska.

Uczniowie szkolnego koła ekologicznego przygotowali pokaz multimedialny przedstawiający w jaki sposób od wielu lat w „Piątce” obecna jest problematyka ochrony środowiska. Zaprezentowali praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej podczas lekcji przyrody.

 Wydziału Edukacji Marlena Maląg oraz Dyrektor Szkoły przekazały gościom z Nadleśnictwa okolicznościowe podziękowania za wieloletnią owocną współpracę.

Poprzez edukację ekologiczną prowadzoną w ten sposób, kształtuje się potrzebę kontaktu z przyrodą oraz świadomość jej ochrony. W roku 2011 jako jedyna placówka w mieście otrzymaliśmy od Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu  wyróżnienie „Lasom Przyjazny”. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie są tak uwrażliwieni na ekologiczne problemy współczesnego świata – powiedziała dyrektor szkoły Dorota Cieśla.