NASZE DZIAŁANIA

szesciolatek

6-latek w mojej szkole – Opis działań

W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 powstała kolejna klasa pierwsza, której skład tworzą dzieci sześcioletnie. Rodzice zdecydowali, że ich pociechy wcześniej podejmą realizację obowiązku szkolnego. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego 2012/2013 rodzice obecnej klasy pierwszej mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych… Czytaj dalej

nasze_dzialania_2

Cykliczne warsztaty dla dzieci 5 i 6 letnich  „Zaprzyjaźnij się z Piątką”

„Zaprzyjaźnij się z Piątką” – to tytuł projektu, który od piątku 13 września br. rusza w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to propozycja dla dzieci 5- i 6-letnich, które w przyszłym roku zostaną objęte wcześniejszym obowiązkiem szkolnym. Czytaj dalej

nasze_dzialania_3

Najmłodsi Zdolni w szkole

Dnia 23 marca, mimo niezbyt sprzyjającej aurze, uczniowie klasy 2a wraz z rodzinami oraz wychowawczynią Beatą Olszak wzięli udział w wiosennej wycieczce przyrodniczej wokół zbiornika Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, którą przygotowała Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków…  Czytaj dalej

nasze_dzialania_4

Chór Dziecięcy GAMA

Od momentu powstania grupa dzieci funkcjonowała jako zespół wokalny „Rozśpiewane Maluchy”. W skład zespołu wchodzą uczniowie klas 1-3 pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Każdego roku skład ulega zmianie. W ostatnim czasie dołączyły do grupy śpiewających uczennice klas czwartych, piątych. Obecnie chór liczy 35 osób.  Czytaj dalej

nasze_dzialania_5

Od dziś pracuję na swój sukces

W środę 12 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uczęszczający na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, prowadzonych w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, wraz z opiekunkami – Iwoną Szwarczyńską i Beatą Olszak odwiedziły „Galerię 33” mieszczącą się przy ul. Wiosny Ludów 17.  Czytaj dalej

nasze_dzialania_6

Szkoła w ruchu

W marcu w ramach projektu Rok Szkoły w Ruchu nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali zgodnie z wcześnie przygotowanym scenariuszem ciekawe zajęcia z zakresu koszykówki. Dzieci zapoznane zostały z podstawami techniki i przepisami gry w koszykówkę. Podczas lekcji uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach…  Czytaj dalej

nasze_dzialania_7

Szkoła z klasą 2.0

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu Szkoła z Klasą 2.0. Jest to ogólnopolska akcja, którą od 2002 roku prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazeta Wyborcza. Głównym założeniem programu jest współtworzenie szkół przygotowujących do życia we współczesnym świecie pełnym nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych i promowanie ich.  Czytaj dalej

nasze_dzialania_8

Szkoła z klasą

W roku szkolnym 2002/2003 braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przez cały rok szkolny uczniowie i nauczyciele realizowali zadania, które miały na celu podniesienie jakości pracy naszej placówki.   Czytaj dalej

nasze_dzialania_9

Podróże dalekie i bliskie

Od listopada 2012 roku –  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim odbywały się zajęcia w ramach interdyscyplinarnego projektu „Matematyka jest wszędzie”, skierowanego do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów realizowanego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Głównym założeniem projektu było podniesienie…   Czytaj dalej

nasze_dzialania_10

Bezpieczna szkoła

Szkoła Podstawowa nr 5   w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała  Ogólnopolski Certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. W okresie od 15 września 2012 r.  do  31 marca 2013 r. realizowała  zadania przewidziane regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu „ Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”.   Czytaj dalej

nasze_dzialania_11

Od grosika do złotówki

Program „Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w Programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych.   Czytaj dalej

nasze_dzialania_12

Szkoła Nowych Możliwości

W naszej szkole od 4 kwietnia rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkoła Nowych Możliwości” w ramach projektu systemowego z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. Środki na ten cel pozyskało Miasto Ostrów Wielkopolski. Dzięki otrzymaniu przez szkołę wsparcia finansowego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które w znaczący sposób wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły…   Czytaj dalej

nasze_dzialania_13

Socrates Commenius

Mobilność obejmująca:

  • wymianę uczniów i kadry;
  • mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
  • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;

Czytaj dalej

nasze_dzialania_14

Internetowy teatr dla szkół

We wtorek, 18 marca br. dzieci z rocznych oddziałów przygotowania przedszkolnego miały okazję po raz pierwszy obejrzeć transmisję spektaklu pt. „Kot w butach” z Gliwickiego Teatru Muzycznego. Spektakl był transmitowany w ramach edukacyjnego projektu „Internetowy Teatr TVP dla Szkół”. Wszystkie dzieci z ogromnym zaciekawieniem śledziły losy słynnego kota.   Czytaj dalej