Szkoła z klasą 2.0

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu Szkoła z Klasą 2.0. Jest to ogólnopolska akcja, którą od 2002 roku prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazeta Wyborcza. Głównym założeniem programu jest współtworzenie szkół przygotowujących do życia we współczesnym świecie pełnym nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych i promowanie ich. Szkoły przystępujące do programu mają nie tylko nauczyć się, jak wykorzystywać w procesie dydaktycznym TIK, ale i dzielić się dobrymi praktykami wypracowanymi w placówce. Projekt tworzą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

15 listopada odbyła się w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie konferencja pod hasłem „Nauczyciel i nauczycielka 2.0”, w której wzięły udział przedstawicielki naszej szkoły: pani Aneta Marciniak i pani Katarzyna Łukaszewska. Celem konferencji była prezentacja działań na platformie Szkoły z Klasą 2.0, sposobów wykorzystania różnorodnych narzędzi TIK w procesie edukacyjnym. Uczestnicy wzięli udział w części plenarnej oraz trzech sesjach warsztatowych przybliżających zdania szkół na I okres roku szkolnego oraz prezentujących programy, narzędzia i aplikacje TIK, które wykorzystać mogą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią fotografii oraz szerszą relacją z konferencji na stronie CEO

http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/za-nami-pierwsza-konferencja-dla-nauczycieli

Ptaki i zwierzęta na leśnej polanie – zadanie „Szkoła z klasą 2.0”

Mimo kończącej się powoli zimie, nasze zainteresowanie żubrzą polanką nie wygasło. Nadal systematycznie podglądamy przychodzące do paśnika zwierzęta oraz karmiące się kulami tłuszczowymi ptaki.

Oglądane ptaki i zwierzęta uczniowie klasy II a przedstawili w formie graficznej, wykonując przepiękne rysunki w programie Paint, które zostały przesłane drogą mailową na adres wychowawczyni. Należy podziwiać dzieci za tak ciekawe i kolorowe obrazki oraz za pracowitość w czasie ferii zimowych.

Systematycznie kształcimy oraz doskonalimy swoje kompetencje informacyjno-komputerowe, realizujemy zadania TIK, pamiętamy o zasadach kodeksu „Szkoła z klasą 2.0”.

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0  DEBATA SZKOLNA

Przez kilka dni odbywały się w klasach IV-VI debaty nad szkolnym Kodeksem, który tworzyliśmy w związku z przystąpieniem do Projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0.

Uczniowie – dzięki otrzymanym od wychowawców materiałom i linkom do odpowiednich stron (w tym strony Szkoły z klasą 2.0) mieli czas na to, aby przygotować się do dyskusji. Wszystkie klasy zastanawiały się nad kilkoma zagadnieniami – przede wszystkim jak uczyć się z mądrym, wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej, czy i w jaki sposób można korzystać z Internetu, gdy brak nam dostępu do pracowni komputerowej. Uczestnicy wykazywali się w tym temacie dużą pomysłowością. Wiele dyskusji wzbudził temat praw autorskich. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, jak mimowolnie nie stać się internetowym złodziejem, ale i jak samemu nie dać się okraść! Wszyscy zgodni byli, iż Internet nie jest jedynym i nieomylnym źródłem wiedzy, bowiem informacje, jakie czerpiemy z sieci powinniśmy weryfikować. Ciekawych przemyśleń dostarczyli uczniowie w kwestii sposobów komunikowania się w sprawach szkolnych z nauczycielami i kolegami, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ostatecznej wersji Kodeksu. O bezpieczeństwie w sieci uczniowie klas IV – VI wiedzieli bardzo dużo, bowiem w naszej szkole mówi się na ten temat często i szczegółowo. Osobnym punktem dyskusji stał się udział osób starszych w wykorzystaniu TIK w życiu codziennym. Wielu uczniów przyznało, iż często rodzice lub dziadkowie proszą ich o pomoc lub radę.

Po zakończeniu debat klasowych do nauczycieli zalogowanych w Projekcie spłynęły klasowe propozycje Kodeksów, z których w ramach debaty szkolnej został wyłoniony jeden obowiązujący w naszej szkole Kodeks korzystania z TIK. W debacie szkolnej otwartej przez p. Donatę Malinowską – Reszel udział wzięli przedstawiciele wszystkich klas z naszej szkoły. Młodsi zabierali głos równie często, jak starsi. Uczniowie jeszcze raz przedyskutowali i omówili wraz z prowadzącą debatę Katarzyną Łukaszewską wszystkie punkty Kodeksu. Każdy uczestnik debaty szkolnej otrzymał na pamiątkę plakietkę z logo Szkoły z klasą 2.0.

KODEKS KORZYSTANIA Z TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MIESZKA I W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WYPRACOWANY W RAMACH DEBATY SZKOLNEJ NA PODSTAWIE PROPOZYCJI KLASOWYCH

  1. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły korzystają z pracowni komputerowych oraz tablic multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  2. Zarówno w czasie zabawy, jak i nauki z Internetu korzystamy mądrze i bezpiecznie, weryfikujemy zdobywane informacje.
  3. Nie jesteśmy złodziejami, więc nie kradniemy – zawsze podajemy źródła, linki, nazwy stron, z których korzystaliśmy bawiąc się i pracując.
  4. Wykorzystujemy TIK do pomocy chorym kolegom – przesyłamy notatki, ważne informacje, a wraz z rodzicami regularnie korzystamy z e-dziennika i strony internetowej szkoły.
  5. Ustalamy jasne zasady korzystania z komputerów w czytelni i dyżury w czasie „komputerowych przerw” w pracowni.
  6. Jesteśmy bezpieczni i rozważni w czasie zabaw w sieci, wiemy, czego nie wolno uczniom do 13 roku życia.
  7. Pokażemy rodzicom i dziadkom, że komputer z dostępem do Internetu to pożyteczne i mądre urządzenie.

OBRĄCZKOWANIE PTAKÓW

Uczeń klasy II a – Bruno Wojciechowski wraz z rodzicami, dnia 3 I 2014 uczestniczył w znakowaniu ptaków wróblowatych. Obrączkowanie odbywało się przy karmnikach u Piotra Majewskiego w dzielnicy Wenecja w Ostrowie Wielkopolskim.

Przez cały piątek w delikatną sieć ornitologiczną udało się schwytać i oznakować 57 ptaków z 4 gatunków. Były to: 34 sikory bogatki i 6 modraszek, 10 wróbli mazurków oraz 7 dzwońców. Jak na wyjątkowo ciepły na styczeń dzień (ok. 0 st. C) był to bardzo dobry wynik.

Natomiast w niedzielę 5 stycznia Julia, Dawid i Mateusz Cieszyńscy wraz z rodzicami byli świadkami obrączkowania sikorki sosnówki – jakże rzadko spotykanego ptaka w przydomowych ogrodach.

Uczniowie wraz z rodzicami wykonali zdjęcia, które przesłali na skrzynkę mailową nauczyciela lub zgrali na pendrive’a i dostarczyli do szkoły. Było to związane z realizacją zadania TIK w ramach programu “Szkoła z klasą 2.0”.

DZIADKOWIE W SIECI

14 stycznia odbyło się w naszej szkole nietypowe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klasy Va zaprosili swoich bliskich z okazji ich święta na przygotowane przez siebie szkolenie z zakresu obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z zasobów Internetu.

Pomysłodawczyniami zajęć były p. Katarzyna Łukaszewska i p. Aneta Marciniak, które koordynowały szkolenie. Jednak głównymi organizatorami byli wnukowie. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie zaprojektowane przez dzieci zaproszenie.

W miłej atmosferze dziadkowie i babcie spędzili niemal dwie godziny przed ekranami komputerów. W tym czasie pod czujnym okiem swoich wnuków założyli własne skrzynki mailowe, wysłali i odebrali samodzielnie pierwsze wiadomości. Po tych próbach przyszedł czas na surfowanie po Internecie. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali dla każdego uczestnika listę ciekawych stron dla babci i dziadka. Były tam linki dla wielbicieli gotowania, krzyżówek, sportu, dla tych, którzy chcą żyć zdrowo, lubią podróżować lub interesują się genealogią, na liście znalazły się również adresy wirtualnych muzeów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także linki do strony naszej szkoły oraz bloga klasy Va. Przy okazji rozmów o tym, co można znaleźć w Internecie uczniowie zwrócili uwagę babć i dziadków na bezpieczeństwo w sieci oraz sposób kopiowania i pobierania materiałów tak, aby nie naruszać praw autorskich.

Na zakończenie zajęć każdy z uczestników samodzielnie wysłał do nauczycieli organizujących spotkanie krótką wiadomość na temat zajęć. Były to bardzo ciepłe słowa i podziękowania za pomysł.

Organizując szkolenie dla babć i dziadków uczniowie klasy Va zrealizowali jednocześnie zadanie z TIK, wynikające z jednego z punktów naszego szkolnego Kodeksu w ramach Szkoły z klasą 2.0: „Pokażemy rodzicom i dziadkom, że komputer z dostępem do Internetu to pożyteczne i mądre urządzenie”.

Myślimy, że nie było to ostatnie spotkanie tego typu.

Warsztaty „Co słychać w ptasich stołówkach?”

W środę 15 stycznia uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią przygotowali warsztaty dla uczniów klasy II b integracyjnej pod hasłem „Co słychać w ptasich stołówkach?”.

Podzieliliśmy się swoją wiedzą oraz umiejętnościami na temat rozpoznawania ptaków zimujących w Polsce, sposobów ich dokarmiania oraz ochrony. Przed ich przeprowadzeniem każdy uczeń klasy II a miał za zadanie zebrać informacje na temat wybranego przez siebie, zimującego w Polsce gatunku ptaka, korzystając ze stron: www.ptakipolskie.pl, www.ptaki-polski.pl, www.pwg.otop.org.pl, www.otopjunior.org.pl, www.lasy.gov.pl lub z innych źródeł oraz przygotować zdjęcie lub rysunek wybranego ptaka, wykonany w programie graficznym Paint. Podczas spotkania wytypowani uczniowie dokonali prezentacji, często popartej zdjęciami własnego autorstwa. O orle bieliku opowiadała Julia Cieszyńska, o zimorodku – Dawid Cieszyński, o krogulcu – Karol Schubert, o sroce – Iwo Sobczak, a Bruno Wojciechowski omówił dzwońca i pokazał krótki filmik z obrączkowania tego gatunku w Ostrowie przez członków Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (relacja na http://www.pwg.otop.org.pl/index.php?function=show_all&no=642), w którym uczestniczył.

W dalszej części zajęć obejrzeliśmy prezentację wykonaną przez nauczyciela na bazie zdjęć oraz rysunków dostarczonych przez uczniów. Wiele frajdy dostarczyło dzieciom wspólne rozwiązanie quizu „Ptasia stołówka” na stronie www.otopjunior.org.pl, dzięki któremu mogli ugruntować wiedzę na temat pożywienia takich gatunków ptaków, jak: sikora bogatka, zięba, kowalik, czapla siwa, kaczka krzyżówka, myszołów. Na podsumowanie lekcji każdy uczeń otrzymał kolorowankę sylwetki ptaka (rudzika, wróbla, grubodzioba, zimorodka, bogatki) wydrukowaną ze strony www.otopjunior.org.pl.

Warsztaty stanowiły podsumowanie realizacji zadania z TIK oraz odnosiły się do następujących punktów  Szkolnego Kodeksu „Szkoła z klasą 2.0″:

1.Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły korzystają z pracowni komputerowych oraz tablic multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. Nie jesteśmy złodziejami, więc nie kradniemy – zawsze podajemy źródła, linki, nazwy stron, z których korzystaliśmy bawiąc się i pracując.

prezentacja

Podróż Koziołka Matołka po Europie – Dzień Babci i Dziadka z wykorzystaniem TIK.

W sobotnie przedpołudnie 18.01 mury naszej szkoły odwiedzili mili goście. W tym dniu uczniowie klas IIb integracyjnej i IIIa wraz z paniami Lucyną Łukomską, Anna Dorociak i Anną Woźniak, zorganizowali nietypowe spotkanie z okazji zbliżającego się święta Dnia Babci i Dziadka. Było to spotkanie inne niż do tej pory, gdyż wszyscy dorośli i dzieci udali się w podróż po Europie z Koziołkiem Matołkiem. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, każdy mógł odwiedzić i poznać ciekawe miejsca oraz  poczuć ich atmosferę. Z biletem wstępu odwiedzaliśmy Niemcy, Danię, słoneczną Hiszpanię, Portugalię, Holandię, Irlandię i wiele innych miejsc.

Pomysł na taką formę spotkania, zrodził się w trakcie udziału w programie Szkoła z klasą. 2.0, w którym dzieci uczą się korzystać  z nowoczesnych technologii.  Warto podkreślić, iż większość zadań uczniowie wykonywali samodzielnie, przy pomocy i wsparciu nauczycieli. W ciągu kilku tygodni przygotowań, dzieci ćwiczyły role przy pomocy komputera, rzutnika i ekranu . Na zajęciach pozalekcyjnych  projektowały zaproszenia, bilety oraz plakaty posługując się komputerem. Uczyły się nie tylko działać w znanych programach komputerowych, ale także poznawały jak szukać w Internecie potrzebnych wiadomości i odpowiednio je wykorzystywać. W dniu spotkania każdy wnuk  mógł pochwalić się przed swoimi bliskimi różnorodnymi talentami recytatorskimi, plastycznymi, instrumentalnymi i tanecznymi.

Po odbytej podróży był czas na życzenia i drobne upominki przygotowane przez wnuki. Na zakończenie spotkania dziadkowie mogli odwiedzić naszą małą galerię, w której znalazły się ich portrety wykonane w programie Paint. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu  kochani dziadkowie i babcie miło spędzili czas oraz bliżej poznali nowoczesne technologie, które towarzyszą nam w obecnym życiu.

Swoje opinie i wrażenia ze spotkania można umieścić na blogu klas I-III – Co słychać na drugim pięterku?

blogiceo.nq.pl/sp5klasy123/ Zachęcamy i zapraszamy!

Poznajemy nasze miasto

W tym roku szkolnym klasa IIb bierze udział w programie Szkoła z klasą 2.0. Zadaniem uczniów jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacyjno- informacyjnych.

W środę 26.03 uczniowie wraz z panią Lucyną Łukomską i Anną Woźniak odwiedzili Muzeum Miasta. Brali oni udział w zajęciach na temat godła, herbu i flagi naszego miasta. Zajęcia w muzeum były przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Na ekranie dotykowym uczniowie mogli zobaczyć postać Jana Jerzego Przebendowskiego oraz dowiedzieć się jak powstał herb Ostrowa. Dzieci były bardzo zainteresowane mogąc oglądać zdjęcia i ruchome slajdy na dużym ekranie. Gdy w wersji multimedialnej został odtworzony film przedstawiający legendę o powstaniu naszego miasta, każdy miał wrażenie, że czas się zatrzymał. Na zakończenie zajęć powstały piękne prace plastyczne, które będą pamiątką po spotkaniu w muzeum. Wszystkim taka lekcja historii bardzo się podobała. Wrócimy tu jeszcze na następne zajęcia. Do zobaczenia!

Kolejne zadanie TIK za nami

Efektem naszej ponad miesięcznej pracy nad kolejnym zadaniem TIK w ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0” było stworzenie prezentacji multimedialnej pod tytułem „Spacer po parkach Ostrowa Wielkopolskiego”.

Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania wraz z całą klasą dnia 12 marca odbyliśmy wycieczkę do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Za przewodnika posłużył nam Paweł Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem naszej wyprawy było przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków, rozpoznawanie ptaków w ich naturalnym środowisku, odnalezienie występujących w parku pomników przyrody. Zajęcie odbyło się na zasadzie rywalizacji dwóch drużyn – dziewczynek i chłopców.

Po powrocie do szkoły nastąpiło omówienie – wykonaliśmy notatkę, w której wymieniliśmy spotkane gatunki ptaków, rozpoznane przez dzieci gatunki drzew, w tym dwa drzewa uznane za pomniki przyrody. Zwróciliśmy też uwagę na wąskotorową lokomotywkę spalinową, która od kilku lat jest ozdobą naszego parku. Dzieci wykonały również rysunki Parku Miejskiego w programie graficznym Paint.

Następnie uczniowie otrzymali ode mnie kartę zadań, którą mieli zrealizować w ramach pracy domowej, korzystając z pomocy swoich rodziców. Podzielenie zostali na trzy grupy zadaniowe. Jedna z nich miała za zadanie pójść raz jeszcze do Parku Miejskiego i sfotografować napotkane w nim ptaki oraz korzystając z różnych źródeł informacji sporządzić krótką notatkę na ich temat. Grupa kolejna miała odnaleźć i wykonać zdjęcia pomników przyrody oraz innych ciekawych drzew tam rosnących, po czym podobnie jak grupa poprzednia przygotować notatkę. Grupa trzecia miała odwiedzić Park im. Karola Marcinkowskiego i Park im. Emilii Sczanieckiej, które znajdują się w sąsiedztwie Parku Miejskiego. Musieli odnaleźć znajdujący się w nim pomnik z tablicą upamiętniającą doktora Huberta Beckhausa i dowiedzieć się kim był, a także sfotografować rosnące w nim drzewa oraz napotkane ptaki i sporządzić krótką notatkę. Na wykonanie tego zadania dzieci miały miesiąc.

Moja rola polegała na kierowaniu i koordynowaniu pracą dzieci, udzielaniu wskazówek, podawaniu źródeł informacji, z których mogą korzystać podczas sporządzania notatek, pomoc w rozpoznawaniu niektórych gatunków ptaków, a także współpraca z rodzicami. Efektem końcowym było wykonanie prezentacji multimedialnej, która jest „spacerem” po Parku Miejskim, Parku im. Karola Marcinkowskiego i Parku im. Emilii Sczanieckiej w Ostrowie Wielkopolskim. Zakończenie projektu stanowiła wycieczka z cyklu „Wielkanoc z przyrodą”, która miała miejsce 1 kwietnia 2014r. Bez pośpiechu, w spacerowym tempie mogliśmy poobserwować otaczającą nas przyrodę, która pięknie rozkwitła wieloma barwami. Podziwialiśmy kwitnące drzewa i krzewy z kilkudziesięciu rosnących w parku gatunków. Oczarowała nas swym kolorem i zapachem obsypana kwiatem ozdobna jabłoń. Natomiast kwiaty mniszka przyciągały różne owady, m.in. pięknego motyla o trudnej nazwie zorzynek rzeżuchowiec. Obok bujnie rozwijającej się roślinności mogliśmy podziwiać wiele gatunków ptaków oraz ich wiosenne śpiewy. Widzieliśmy oraz słyszeliśmy śpiew kosa, zięby, sikory bogatki i modraszki. Podziwialiśmy głos pierwiosnka oraz dzwońca. Zaobserwowaliśmy pełzacza, kwiczoły, sójkę, srokę. Nad naszymi głowami dwukrotnie przelatywała pustułka. Do budki lęgowej z pokarmem wlatywały szpaki. Widzieliśmy też kilka gniazd z gołębiami grzywaczami, a na jednym z nich prawdopodobnie już potomstwo. Przypomnieliśmy sobie również niektóre ciekawe gatunki rosnących w parku drzew: platan klonolistny, glediczja trójcierniowa, pomniki przyrody – lipa i klon srebrzysty, przepięknie prezentujący się buk czy smukłe topole. Dzieci świetnie rozpoznawały poszczególne gatunki drzew i ptaków. Cieszę się, że nasza prawie półroczna praca osiągnęła zamierzony cel.

Spacer po parkach Ostrowa

GRA MIEJSKA „ODKRYWAMY TAJEMNICE OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO”

W ramach podsumowania projektu edukacyjnego realizowanego w czasie trwania w Szkole Podstawowej nr 5 programu Szkoła z Klasą 2.0 w minionym tygodniu uczniowie z rodzinami wzięli udział w Grze Miejskiej. Na starcie stanęło pięć drużyn z klas IV – VI. Każda z nich otrzymała pakiet materiałów. W zamkniętej kopercie, którą grupy mogły otworzyć dopiero w pierwszym punkcie swojej wędrówki wskazanym przez organizatorów, znalazły się mapa z zaznaczonymi miejscami, karty z zadaniami oraz wskazówki i informacje o wielu ciekawych miejscach, które należało odwiedzić. Nad całością czuwały koordynatorki: p. Aneta Marciniak i p. Katarzyna Łukaszewska.

Trasa Gry wiodła między innymi przez Park Miejski, stary cmentarz, ulicę Wrocławską, Raszkowską, Gimnazjalną, Rynek i Plac 23 Stycznia. Uczestnicy musieli w oznaczonych na mapie punktach znaleźć wskazane miejsca i wykonać związane z nimi zadania – trzeba było liczyć, rysować, szukać informacji na pamiątkowych tablicach, pomnikach oraz zabytkowych budynkach. Jednocześnie uczniowie i ich rodzice fotografowali najpiękniejsze miejsca w mieście.

Uczestnicy poznali nie tylko sylwetki wielu osób związanych z Ostrowem Wielkopolskim, ale także mieli okazję dokładniej przyjrzeć się wielu budynkom, obok których przechodzą codziennie, a od teraz będą na nie patrzeć troszeczkę inaczej.

Jaki napis widnieje nad bramą cmentarza od strony ul. Wrocławskiej? Kim był Stefan Rowiński? Ile gargulców znajduje się na dachu Konkatedry? Dlaczego ostrowianie postawili pomnik Jana Pawła II akurat w tym miejscu? Gdzie pracował parowóz z parku? Gdzie mieszkał Krzysztof Komeda Trzciński? Na te oraz inne pytania potrafią odpowiedzieć ci, którzy przez ponad dwie godziny wędrowali z mapą w ręku po naszym mieście.

Podsumowanie gry odbyło się 29 maja w szkole, grupy otrzymały słodkie upominki, wszyscy uczestnicy Gry Miejskiej otrzymali również gadżety z symbolami Ostrowa Wielkopolskiego od Urzędu Miejskiego.

Szkoła z klasą 2.0 – zakończenie projektu w klasie 2a

Prezentacja naszego projektu przybrała formę gry miejskiej. Przygotowania w klasie  2a trwały już od połowy marca 2014 r. W dniu 12 marca odbyliśmy wycieczkę klasową do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Celem wyprawy było przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków, rozpoznawanie ptaków w ich naturalnym środowisku oraz odnalezienie występujących w parku pomników przyrody. Niektórzy uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli również w spacerze „Wielkanoc z Przyrodą” 1 kwietnia. Następnie uczniowie otrzymali ode mnie kartę zadań, którą mieli zrealizować w ramach pracy domowej, korzystając z pomocy swoich rodziców.

Na bazie wiadomości i umiejętności – zgromadzonych dzięki wycieczkom, spacerom oraz spotkaniom z liderem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Pawłem T. Dolatą – uczniowie klasy 2a wraz ze mną przygotowali treść gry miejskiej „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” – część przyrodnicza.

Pomysł na grę związany był z faktem, iż w tym roku nasze miasto obchodzi 300-letnią rocznicą relokacji, czyli ponownego nadania praw miejskich. Miasto to jednak nie tylko budynki, ale i przyroda, w szczególności „oazy zieleni”, czyli miejskie parki. Choć znajdują się one tak blisko nas, to niestety mieszkańcy mało je znają. Dlatego zadaniem gry było zapoznanie – poprzez zabawę – najmłodszych uczniów naszej szkoły, a także nauczycieli i rodziców, z trzema parkami miejskimi w centrum Ostrowa, ich patronami, walorami przyrodniczymi i ciekawostkami. W czasie spaceru po parkach uczniowie m.in. odnajdywali pomniki przyrody, szukali budek lęgowych, zapoznawali się z patronami parków, zwracali uwagę na żyjące w nich ptaki, uczyli się orientacji w terenie.

Gra miała formę spaceru po wybranych ostrowskich ulicach i parkach. Każdy wychowawca klas I-III naszej szkoły otrzymał grę w formie papierowej (plan gry oraz karty zadań) w drugiej połowie maja. Na jej realizację poszczególne klasy miały 10 dni. Przed przystąpieniem do samej gry, uczniowie mieli za zadanie przygotować się do niej, zapoznając się z prezentacją multimedialną „Spacer po ostrowskich parkach”, zamieszczoną na stronie internetowej www.sp5.net.pl. W przygotowaniu planu miasta, na który naniosłyśmy trasy naszych gier pomógł nam Sławomir Ignaczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Klasy biorące udział w grze musiały przejść wyznaczoną trasę i kolejno wykonywać zawarte w karcie pracy zadania. Swoje działania dokumentowały za pomocą zdjęć i wypełnionej karty zadań, a na koniec przygotowywały sprawozdania z przebiegu gry.

Ponieważ uczniowie mojej klasy wielokrotnie odwiedzali już ostrowskie parki, postanowiłam wybrać trasę turystyczno–krajoznawczą, przygotowaną przez moją koleżankę – Lucynę Łukomską. Jej celem było poznanie zabytków centrum Ostrowa.

Grę miejską „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” – trasa turystyczno-krajoznawcza przeprowadziłam 20 maja. Przed przystąpieniem do niej uczniowie mojej klasy zapoznali się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez koleżankę Lucynę Łukomską „Ostrów Wielkopolski moje miasto” zamieszczoną na stronie internetowej www.sp5.net.pl. Odbyliśmy wirtualny spacer po ciekawych zaułkach Ostrowa. Z prezentacji dowiedzieliśmy się m.in. skąd wywodzi się nazwa naszego miasta, gdzie mieści się jeden z najstarszych budynków Ostrowa, jak zmieniał się ratusz na przestrzeni dziejów, kim był Stefan Rowiński bądź z jaką ludnością kojarzy się synagoga i lapidarium. Prezentowany materiał bardzo rozbudził naszą ciekawość. Okazało się, że tak naprawdę niewielu uczniów zna swoje miasto. Dlatego postanowiliśmy jak najszybciej wyruszyć w teren.

Dnia 20 maja o godzinie 9.00 wraz z mamą Oli i babcią Iwa wyruszyliśmy ze szkoły, aby odbyć spacer po urokliwych ulicach naszego miasta i odkryć jego tajemnice. Zabraliśmy z sobą aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, notatniki, przybory do pisania, kartę zadań oraz plan gry.

Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy były kamienice nr 2 i 5 na ulicy Kaliskiej. W podwórzu kamienicy nr 2 znajduje się okrągła tabliczka z napisem „KHG Ao 1797” i koroną nad literą H. Podczas remontu znaleziono za tą tabliczką dokument opisujący położenie kamienia węgielnego. Uczniowie wykonali jego fotografię oraz schematyczne rysunki.

Stąd wyruszyliśmy na ulicę Królowej Jadwigi, gdzie znajduje się najstarszy i w całości zachowany budynek w mieście o konstrukcji szachulcowej – kościół Najświętszej Marii Panny. Zezwolenie na jego budowę wydał ówczesny właściciel miasta książę Michał Hieronim Radziwiłł.

Kolejnym punktem naszej wyprawy była ulica Raszkowska i mieszczący się przy niej kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego. Zadaniem dzieci było odczytanie godziny z zegara na wieży kościelnej i oczywiście wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Również na ulicy Raszkowskiej znajduje się wybudowana w stylu mauretańskim i niedawno pięknie odrestaurowana synagoga. Obecnie stanowi centrum kultur i religii. Uczniowie mieli za zadanie policzyć, ile kroków jest od wejścia do ogrodzenie. Była to dla nich niezwykła frajda, a liczba kroków bardzo różna.

Niedaleko synagogi, która kiedyś mieściła się w dzielnicy żydowskiej, na placu 23 Stycznia mieści się lapidarium. Na jego terenie znajdują się fragmenty odzyskanych macew ze zniszczonego przez Niemców żydowskiego cmentarza (kirkutu). Przy wejściu widnieje napis

 „I wróci się w proch do ziemi, tak jak nią był a duch powróci do Boga, który go dał”. Zadaniem uczniów było odczytanie i zapisanie pierwszego i ostatniego wyrazu. Dzieci nie znały tego miejsca, z przejęciem wyszukiwały macew, które były najlepiej zachowane. Wykonały również dokumentację fotograficzną.

Przez „ścionkę” (znaczenie tego słowa poznaliśmy podczas lekcji muzealnej na temat gwary wielkopolskiej http://blogiceo.nq.pl/sp5klasy123/) przeszliśmy na ostrowski rynek. Tutaj postanowiliśmy odpocząć w cieniu drzew w towarzystwie pierwszego polskiego burmistrza Ostrowa – Stefana Rowińskiego i napić się orzeźwiającej wody, którą poczęstowała nas pani Ilona Grzela – mama Oli. Po chwili odpoczynku podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna w towarzystwie babci Iwa udała się na róg ulicy Wrocławskiej do apteki Pod Aniołem, gdzie znajduje się figurka aniołka, by wykonać fotografię. Pozostała część dzieci miała za zadanie sprawdzić, co oprócz filiżanki znajduje się na stoliku, przy którym siedzi Stefan Rowiński i wykonać zbiorowe zdjęcie.

Następnie ulicą Kościelną udaliśmy się na plac Stefana Rowińskiego pod kamienicę nr 1. Z tablicy pamiątkowej na jej murze dowiedzieliśmy się, że dom ten był „kuźnią kultury polskiej w okresie zaboru pruskiego”. Zadanie jakie czekało dzieci miało charakter matematyczny. Należało obliczyć, ile lat żył Stefan Rowiński. Dla moich uczniów było to niestety zbyt trudne, ale wspólnymi siłami jakoś sobie poradziliśmy.

Przy placu Rowińskiego znajduje się kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika, inaczej ostrowska fara. Największą uwagę uczniów skupiły figury smoków na zakończeniach rynien, potocznie zwane „rzygaczami”, którym dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia. Następnie korzystając ze stoperów w telefonach komórkowych zmierzyliśmy czas, jaki jest potrzebny, aby obejść cały kościół. Przy okazji liczyliśmy, ile jest smoków przy rynnach.

To był ostatni punkt naszej wycieczki. Bogatsi w zdobyte wiadomości i przeżycia wróciliśmy do szkoły, gdzie dokonaliśmy podsumowania. Uczniowie wraz ze mną sporządzili  krótkie notatki, na bazie których w domu mieli opracować sprawozdania z odbytej gry miejskiej.

 W podobny sposób gra miejska przebiegała w pozostałych klasach młodszych. Uczniowie wraz z wychowawcami w wyznaczonym przez nas terminie (między 13 a 23 maja), odbywali spacery jedną z dwóch tras. Ich zadaniem było wypełnianie kart zadań, dokumentowanie za pomocą fotografii, sporządzenie sprawozdania lub przygotowanie albumu.