Sukces szóstoklasistów!

Data: 2 czerwca, 2012

3 kwietnia 97 uczniów klas szóstych naszej szkoły przystąpiło do swojego pierwszego poważnego egzaminu – zewnętrznego sprawdzianu szóstoklasistów, przygotowanego dla wszystkich uczniów w kraju przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W ostatnich dniach poznaliśmy wyniki tego sprawdzianu i z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że  nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysoki średni wynik punktowy, najwyższy w naszym mieście.

Szkoła osiągnęła średni wynik punktowy 25,40 co sytuuje naszą placówkę w tzw. staninie 7 –  wysokim na tle kraju i w staninie 8 – bardzo wysokim na tle województwa. Dla porównania średnia punktowa kraju to 22,75 pkt,  województwa 21,98 pkt., a  gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 23,41 pkt. Wynik na  tak wysokim poziomie osiągnęło 12,7% szkół w kraju i 8,6% szkól w województwie. Jest to dla nas duży sukces – zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Wszyscy włożyli dużo pracy, wysiłku i osiągnęli zasłużony sukces.

 Uczniom klas szóstych gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.