„Rytmy natury w Dolinie Baryczy” i ich autor w klasie IA

Data: 7 stycznia, 2013

W piątek 4 stycznia klasę Ia odwiedził niezwykły gość – Artur Homan, mieszkający w Ostrowie Wielkopolskim fotografik i filmowiec przyrodniczy. Od 1993 roku wraz z żoną Saturniną zajmują się zawodowo fotografią. Oprócz tematów przyrodniczych fotografują również ludzi (fotoreportaż, tradycyjne zawody, rolnictwo, rybactwo, kultura) oraz zabytki. Efektem ich pracy są liczne wystawy i publikacje w czasopismach takich jak: “Polityka”, “Wiedza i Życie”, “Nos Oiseaux”, “Przyroda Polska”, “Łowiec Polski”, “Woliera”, “Ptaki”, “Ptaki Polski”, “Foto”, “Kwak”, “Zwierzaki” oraz w albumach przyrodniczych, kalendarzach, folderach i mapach. Najbardziej znani są ostatnio jako autorzy filmu „Rytmy natury w Dolinie Baryczy”, nagrodzonego na kilku festiwalach filmów przyrodniczych i prezentowanego niedawno m.in. w programach TVP oraz Planete. Film pokazuje przyrodę jednego z najciekawszych obszarów przyrodniczych w Polsce – największych w Europie Środkowej stawów rybnych, objętych ochroną jako Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Unii Europejskiej. W filmie „zagrało” wiele zwierząt żyjących na tym terenie. Zobaczyliśmy m.in. orły bieliki toki i walki żurawi, rykowisko jeleni, zmagania świeżo wyklutej kukułki, żaby moczarowe w niebieskich szatach godowych. Artur Homan był jednocześnie autorem zdjęć (wraz z żoną), scenariusza i montażu filmu.

Spotkanie z panem Arturem poprzedzone było projekcją tego właśnie filmu, który dzieci obejrzały z zapartym tchem. Następnie autor zaprezentował swój warsztat pracy. Dla uczniów była to najatrakcyjniejsza część zajęć, ponieważ miały okazję obejrzeć profesjonalny aparat fotograficzny, przymierzyć strój maskujący (tzw. „snajperski”), ukryć się pod siecią maskującą oraz w namiocie – czatowni.

Zajęcia odbyły się w ramach „Ostrowskich Spotkań z Przyrodą” prowadzonych przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.