Radosne świętowanie

Data: 7 stycznia, 2015

Święto Trzech Króli – pełniejsza nazwa to uroczystość Objawienia Pańskiego, jedno z największych świąt w Kościele, kiedy Chrystus objawił się światu. Symbolem święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu  przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W wielu miastach w Polsce dzień Objawienia Pańskiego świętowany jest przez Orszak Trzech Króli, czyli uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. Nawiązują one do wielobarwnych i rozśpiewanych pochodów kolędników głoszących radosną nowinę o narodzeniu Dzieciątka Jezus.

W tym roku 5 stycznia, po raz pierwszy w Ostrowie Wielkopolskim, odbył się miejski „Pochód Króli”, którego nasza szkoła była współorganizatorem. Z  ostrowskiego Rynku  o godz. 17.30 wyruszyliśmy w wielkim pochodzie wiary w stronę kościoła św. Antoniego, ciesząc się z radości, jaką niosą święta bożonarodzeniowe, z faktu, że Bóg przychodzi kolejny raz.

W postacie biblijne współczesne Chrystusowi, aniołów oraz  wielkopolskich kolędników wcielili się nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice, między innymi : Joanna Szczuraszek, Anita Sommer, Małgorzata Sobczak, Małgorzata Grzęda, Lidia Brzezińska, Anna Poterska, Emilia Cieszyńska, Małgorzata Adamska, Małgorzata Lucińska, Elżbieta Szukowska, Renata Szubert,  Mariusz Piwek, Pan Chmura i Pan Spigiel oraz współpracujący ze szkolnym wolontariatem, mieszkańcy miasta Państwo Ziętek, Pan Andrzej Szyszka, Państwo Teodorczykowie. Pochód zakończył się wewnątrz kościoła Świętego Antoniego przepięknym spektaklem, przygotowanym przez młodzież z parafii Świętego Ducha oraz rodziców z naszej szkoły, pod kierunkiem Pana Piotra Szczepaniaka,  bazującym na czterech legendach bożonarodzeniowych. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był ksiądz Adam Kraska z Parafii Świętego Ducha, natomiast nad stroną techniczną, oświetleniem i rekwizytami czuwał pan Paweł Moch, który współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 5 od 13 lat.

Do orszaku Trzech Króli nie tylko aktywnie włączyli się uczniowie i rodzice, ale również wraz z uczniami  uczestniczyli w pochodzie nauczyciele naszej szkoły, Maria Juśkiewicz, Barbara Cnotliwa, Anna Karpińska, Anna Woźniak.

Wszystkim którzy zaangażowali się w  organizowanie uroczystości oraz wzięli udział w przemarszu, serdecznie dziękuje dyrektor szkoły Dorota Cieśla oraz koordynator szkolnego wolontariatu „Pomocna dłoń” Renata Jelak- Henschel.