Ptaki blisko nas

Data: 9 marca, 2017

Obserwowane przez nas już od kilku dni zmiany w przyrodzie mówią, że wiosna jest tuż, tuż… Świadczyć o tym mogą również powracające do nas po zimowej przerwie ptaki. Wracają już m.in. gęsi gęgawy, zbożowe, białoczelne, żurawie, szpaki, czajki. Słyszano też  śpiewające w locie skowronki.

W poniedziałek 6 marca klasę II a z wychowawczynią panią Beatą Olszak i klasę II b integracyjną z wychowawczyniami Lucyną Łukomską i Małgorzatą Monetą-Molską odwiedziła pani Janina Bartuzi, która w ciekawy i obrazowy sposób opowiedziała dzieciom o ptakach, które widujemy na co dzień z naszych okien.

Pani Janka przygotowała dla nas zdjęcia wybranych ptaków oraz ich gniazd. Były więc fotografie przedstawiające, między innymi: kosa, gęś gęgawę, gołębia grzywacza, wróbla mazurka, sikorę modraszkę, gawrona, kawkę, jaskółki oknówkę i brzegówkę, dzwońce, pliszkę siwą, pustułkę, szczygły, żurawia, bociana białego, największego z naszych ptaków – łabędzia niemego oraz wiele innych. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób niektóre z nich budują gniazda, bądź jak wykorzystują gotowe miejsca do gniazdowania oferowane im przez naturę, ale i człowieka (np. w szczelinach budynków, pod balkonami itp.).

Uczniowie obu klas świetnie poradzili sobie z rozpoznawaniem prezentowanych gatunków, co jest efektem już wcześniejszych spotkań z przyrodnikami oraz wycieczek terenowych.