PRZED KIM DIABEŁ PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA (ponownie) CZMYCHAŁ???

Data: 7 listopada, 2011

Już po raz kolejny uczniowie otrzymali w ramach lekcji języka polskiego prowadzonych przez p. Katarzynę Łukaszewską nietypowe zadanie domowe, inspiracją nauczycielską było żywe zainteresowanie podopiecznych teatrem, co udowodnili już wcześniej. Po omówieniu ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska” chętni szóstoklasiści mogli zaadaptować tekst na scenariusz przedstawienia i całkowicie samodzielnie zorganizować spektakl dla nauczycieli, rodziców, kolegów i koleżanek.

Zgrany zespół z klasy VI a – zainteresowany nie tylko językiem jednego z największych polskich romantyków, ale i historią samego Mefistofelesa – zaskoczył gości samodzielnie przygotowanymi strojami, dekoracjami, a nawet efektami muzycznymi i oświetleniem oraz zaproszeniami. Warto dodać, że również sama ballada została świetnie zinterpretowana przez nastoletnich wielbicieli teatru.

To, co zobaczyli widzowie podczas spektaklu udowodniło, że VIa teatr ma we krwi. Uczniowie już zapowiadają adaptację kolejnej lektury! Czekamy z niecierpliwością!