Podsumowanie X Powiatowego Konkursu Plastycznego klas I-III „Świat dziecka w obrazach”

Data: 26 listopada, 2017

21 listopada 2017 w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie X Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świat dziecka w obrazach”, przebiegającego pod patronatem Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek.

W konkursie udział wzięło 25 szkół  podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 350 prac wykonanych pod kierunkiem 59 nauczycieli. Komisja w składzie: Cezary Janiszewski – dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej, Iwona Szwarczyńska – artysta plastyk, Iwona Trzcińska – artysta plastyk, Jakub Godziszewski – artysta plastyk, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, wytypowała 15 prac do równorzędnych nagród oraz 15 prac do równorzędnych wyróżnień.

Tegoroczną edycję zatytułowano „Jak pies z kotem …”.

Konkurs miał na celu rozwijać wyobraźnię, wrażliwość, postawę twórczą dzieci oraz wiedzę na temat technik malarskich.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością pani Krystyna Pichet – kierownik Referatu Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu, członkowie komisji – Cezary Janiszewski i Iwona Szwarczyńska oraz laureaci konkursu z nauczycielami i rodzicami.

Zaproszonych gości przywitała wicedyrektor szkoły pani Izabela Potasznik. Następnie mieliśmy przyjemność obejrzeć krótki program artystyczny w wykonaniu Mai Witoń, Gabrysi Jurczak oraz Mai Domagały. Po czym laureatom wręczono nagrody książkowe i dyplomy, a nauczycielom oraz komisji podziękowania. Kilka miłych słów skierowali do zebranych obecni na podsumowaniu członkowie komisji, zwracając uwagę na talent dzieci oraz znaczenie konkursu dla rozwoju ich zainteresowań i umiejętności. Na zakończenie goście zwiedzili wystawę prac młodych artystów i udali się na słodki poczęstunek.

Za przebieg konkursu odpowiadały organizatorki: Beata Olszak, Irena Treska, Mariola Tomańska oraz Danuta Adamik.