Podsumowanie VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego klas I-III „Świat dziecka w obrazach”

Data: 24 listopada, 2015

24 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego “Świat dziecka w obrazach”, przebiegającego pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beaty Klimek.

W konkursie udział wzięło 36 szkół  podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 850 prac wykonanych pod kierunkiem 125 nauczycieli. Komisja, w składzie: Helena Sawicka – artysta plastyk, Lidia Syryńska – artysta plastyk, Cezary Janiszewski – dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej, Iwona Szwarczyńska – artysta plastyk, wytypowała 15 prac do równorzędnych nagród oraz 18 prac do równorzędnych wyróżnień.

Tegoroczną edycję zatytułowano “Świat dziecka w jesiennych barwach”.

Konkurs miał na celu rozwijać postawę twórczą dzieci, wyobraźnię, wrażliwość na piękno otaczającego świata oraz wiedzę na temat technik malarskich.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Ewa Matecka Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, członkowie komisji oraz laureaci konkursu z nauczycielami i rodzicami.

Zaproszonych gości przywitała dyrektor szkoły Dorota Cieśla. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 zaprezentowali ciekawy program wokalno-instrumentalny. Następnie laureatom wręczono nagrody książkowe i dyplomy, nauczycielom oraz komisji podziękowania i pamiątkowe broszury. Wiele ciepłych słów skierowała do dzieci Pani Prezydent, podkreślając znaczenie konkursu dla rozwoju ich talentu i umiejętności. Na zakończenie goście zwiedzili wystawę prac młodych artystów i udali się na słodki poczęstunek.

Za przebieg konkursu odpowiadały organizatorki: Anna Karpińska, Beata Olszak, Irena Treska.

Wystawa jest udostępniona wszystkim zainteresowanym tematem sztuki do 4 grudnia 2015 r.