OBIADY

Data: 31 sierpnia, 2022

Szanowni Państwo!

Wpłaty za obiad należy dokonywać na rachunek BOŚ o/Ostrów Wielkopolski

Nr 54 1540 1173 2001 4000 3043 0001

Tytuł wpłaty: abonament za obiad w miesiącu …………………….. imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Po dokonaniu w/w wpłaty należy dostarczyć jej potwierdzenie do intendenta szkoły lub sekretariatu. Przypominamy, iż cena obiadu w abonamencie wynosi 8,00zł a jednorazowego 9,00 zł.

Istnieje również możliwość wykupienia kilku obiadów jednorazowych na jeden miesiąc.

Numer telefonu do intendenta: 62 736 46 27 – dzwoniąc wybrać numer 25

Obiady w roku szkolnym 2022/2023 będą wydawane od 21 września 2022 r.