Nabór do grupy sportowej

Data: 7 czerwca, 2015

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 5 na poziomie klas IV zostanie utworzona międzyoddziałowa grupa sportowa. 6 dodatkowych godzin wychowania fizycznego będzie dostosowane do planów lekcyjnych uczniów klas IV. Wszystkich chętnych zapraszamy do pobrania deklaracji i złożenia jej jak najszybciej w sekretariacie szkoły.

deklaracja grupa sportowa