Mały wolontariat w SP5

Data: 12 grudnia, 2013

Działające przy naszej szkole koło wolontariatu ,,Pomocna dłoń” skupia nie tylko uczniów, ale również rodziców. Celem wolontariuszy jest ukazywanie ważności  niesienia  bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Aby ukazywać istotę wolontariatu konieczne jest jego promowanie w różnych środowiskach, co  doskonale czynią nasi wolontariusze. Organizują szereg akcji zarówno na terenie szkoły, jak i  środowiska miejskiego. Obecnie wolontariusze przystąpili do Akcji Społecznej  ,,Mały Wolontariat’’.

Program społeczny „Mały Wolontariat”, który ma uczyć dzieci i młodzież wrażliwości społecznej, pomagania innym oraz odpowiedzialności za otaczający nas świat. Program organizowany jest przez firmę ENEA przy współpracy i pod patronatem Wicewojewody Wielkopolskiego, Pana Przemysława Paci. Honorowym patronatem „Mały Wolontariat” objęła Wielkopolska Kurator Oświaty, Pani Elżbieta Walkowiak.

CCF20131210_00000[1]