Laureaci IX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

Data: 20 listopada, 2014

Jan Paweł II nazywał młodych ludzi nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo i nieustannie zachęcał, aby od siebie wymagali, nawet jeśli inni ludzie nie będą im stawiać wymagań. Słowa Ojca Świętego zapadły głęboko w pamięć uczniom naszej szkoły przygotowującym się pod opieką katechetki p. Marii Juśkiewicz do międzyszkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim . Dlatego uczniowie klas czwartych poświęcili wiele czasu na przeczytanie obowiązujących lektur, na które składała się seria książek pani Joanny Krzyżanek, a także dokładnie poznali biografię, specyfikę pontyfikatu oraz nauczanie Jana Pawła II. Solidna praca przyniosła efekty, gdyż reprezentanci SP 5 zostali laureatami: Mateusz Luciński – I miejsce. Adam Piec – II miejsce, Julia Sieradzka – III miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe w postaci pięknych albumów o Janie Pawle II, ufundowane przez Urząd Miasta, które wspólnie z dyrektorem SP 9 panem Łukaszem Mikołajczykiem wręczył pan Andrzej Baraniak – sekretarz Ostrowa Wielkopolskiego. GRATULUJEMY!!!