„JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

Data: 4 czerwca, 2018

W minionym tygodniu w ramach edukacji europejskiej i patriotycznej odbył się Szkolny Konkurs „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”, którego celem  było wykazanie się wiedzą na temat Polski oraz Unii Europejskiej. W konkursie wzięły udział cztery drużyny z klas VI. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące, m.in. hymnu Polski, lokalnych instytucji samorządowych, legend związanych z początkami państwa polskiego. Mogli wykazać się także znajomością zabytków Unii Europejskiej, znali jej symbole, potrafili umieścić na mapie konturowej państwa UE i ich stolice oraz określić flagi poszczególnych krajów. Zmagania oceniała komisja nauczycieli zespołu humanistycznego, która przyznała następujące miejsca:

I miejsce: drużyna z klasy VI c

II miejsce: drużyna z klasy VI a

III miejsce: drużyna z klasy VI d

IV miejsce: drużyna z klasy VI b

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki, nagrody oraz dyplomy, które wręczyła Pani Izabela Potasznik, wicedyrektor szkoły, jednocześnie gratulując i dziękując za zaangażowanie drużyn w konkursie podsumowującym ich wiedzę europejską i patriotyczną.