XIII Dzień Papieski

Data: 24 października, 2013

21 października obchodziliśmy w naszej szkole XIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. W tym dniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów działających w kole religijnym, pod kierunkiem katechetki –  M. Juśkiewicz.

Treści prezentowane podczas uroczystości oparte były o myśli Papieża – Polaka kierowane do dzieci i młodzieży. Prezentacja multimedialna ukazała wielowymiarowy charakter świadectwa Jana Pawła II: jego otwartość na drugiego człowieka opartą na niezwykłym szacunku wynikającym z respektowania ludzkiej godności i poszanowaniu prawdy. Ważną normą, której Jan Paweł II był do końca oddany, jest wierność wyznawanej wierze, której nie wolno porzucić w imię jakichkolwiek wartości. Dlatego w klimacie tych treści odbyło się 24 października w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski nabożeństwo różańcowe dla dzieci przygotowane przez członków koła religijnego. Był to czas wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Nie zabrakło również piosenek religijnych w wykonaniu zespołu naszych uczniów.