Dlaczego właśnie “Piątka” – zapisy do klasy pierwszej i oddziałów zerowych.

Data: 26 marca, 2017

Nasza szkoła to połączenie nowoczesności, technologii, tradycji i kultury. Jesteśmy najstarszą w mieście placówką edukacyjną, co stanowi dla nas zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy z uczniami i dla uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 5 to nowoczesny budynek, w którym mieszczą się dobrze wyposażone sale lekcyjne i gabinety zapewniające nie tylko bogatą ofertę edukacyjną, ale również zajęcia pozalekcyjne oraz fachową pomoc i wsparcie.

Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kompetencje. Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, logopedy, pielęgniarki szkolnej i rzecznika praw ucznia. Duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną, zdrowotną i regionalną oraz na samorządność. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest współpraca ze szkołami z innych krajów w ramach programu Erasmus Plus. Działają u nas Samorząd Uczniowski, Mały Samorząd, Sąd Koleżeński oraz Sejmik Uczniowski.  Szkoła dysponuje dwoma świetlicami, stołówką, bogatą  biblioteką, czytelnią z centrum multimedialnym i stałym dostępem do Internetu. Realizujemy wiele wartościowych projektów wewnątrz- i pozaszkolnych, uczniowie wybranych klas uczą się programowania i kodowania Baltie oraz języka migowego. Wielu nauczycieli opracowuje i wdraża kreatywne innowacje pedagogiczne wspomagające edukację i rozwój uczniów.

            Bardzo szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych od językowych, poprzez artystyczne, przedmiotowe, ekologiczne, aż po sportowe pozwala naszym uczniom na rozwijanie swoich uzdolnień, pasji i zainteresowań.

            Od wielu lat w naszej szkole z powodzeniem funkcjonują klasy integracyjne. Pod okiem specjalistów uczą się tu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki konsekwentnym działaniom w tym obszarze, dążymy do tego, aby  postawy tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości służenia pomocą i otwartości na potrzeby innych nieobce były wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 5.

            Nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych, odnoszą też znaczące sukcesy w sporcie. O nas mówi się dużo i dobrze nie tylko w naszym mieście.

Bardzo duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Dzięki systematycznym spotkaniom z nauczycielami, konsultacjom, zebraniom, dniom otwartym pozostajemy w stałym kontakcie, natomiast udział rodziców w życiu szkoły, licznych imprezach powoduje, że nasze relacje zacieśniają się. Dodatkowym narzędziem kontaktu staje się dziennik internetowy oraz bogata, stale aktualizowana strona internetowa szkoły.

            Szkoła dysponuje dwoma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu, salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne, salą fitness, salą zabaw dla najmłodszych Radosna Szkoła, nowoczesnym boiskiem sportowym i atrakcyjnym placem zabaw. Stale pracujemy nad tym, aby nasza placówka wzbogacała swoją ofertę. Jako jedyna szkoła podstawowa w mieście dysponujemy windą dla uczniów mających problemy z poruszaniem się i jesteśmy w pełni przystosowani do nauczanie osób niepełnosprawnych.

            Dzieci nam powierzone spędzają tutaj czas w miłej atmosferze, dającej im szerokie możliwości rozwoju poprzez naukę i zabawę.

Nasi absolwenci to ciekawa świata młodzież, pełna pasji i pomysłów, świetnie przygotowana do dalszej nauki.