”Zimowanie i dokarmianie ptaków”

Data: 26 stycznia, 2013

Dnia 11 stycznia 2013 roku klasę IA odwiedził Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przeprowadził prelekcję na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa. Przy ich pomocy omówił dzieciom przykładowe, dobrze znane ptaki wędrowne: bociana białego i czarnego oraz jaskółkę dymówkę i oknówkę. Dzieci zastanawiały się, czy można je spotkać u nas zimą i co zmusza je do wędrówek do „ciepłych krajów”. Następnie omówiono ptaki pozostające w Ostrowie i okolicy na zimę, które uczniowie mogą tu teraz najczęściej spotkać: sikory bogatkę i modraszkę, gawrona, krzyżówkę, łabędzia niemego, sójkę, srokę i wróbla zwyczajnego. Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest ciepłym krajem (!), bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili oraz wszystkie jemiołuszki, które w tym roku można spotkać w Ostrowie wyjątkowo licznie. Omówiono także zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze (dobrym pokarmem i w miejscach bezpiecznych przed kotami), by naszym podopiecznym nie zaszkodzić.

Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich potrafiły rozpoznać i nazwać wymienione wyżej gatunki ptaków, np. Marcel świetnie rozpoznał jemiołuszkę.

 W przypadku bociana białego pan Paweł wspomniał o projekcie „Blisko bocianów”, czyli monitoringu gniazda w Przygodzicach, które od wiosny znów można będzie oglądać na stronie www.bociany.ec.pl. Zamierzamy wraz z klasą śledzić tę stronę zaczynając już od końca marca, od przylotu dorosłych bocianów, przez toki, składanie i wysiadywanie jaj oraz wyklucie piskląt i ich rozwój aż do wylotu z gniazda.