Zimowanie i dokarmianie ptaków

Data: 6 grudnia, 2021

W środę 1.12 odbyły się dla 37 uczniów klas Ia i IIa naszej szkoły dwa zajęcia edukacyjne pod nazwą „Zimowanie i dokarmianie ptaków”, przeprowadzone przez Pawła Dolatę z  Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Paweł Dolata z użyciem zdjęć własnego autorstwa omówił najczęstsze zimą ptaki przy naszych domach, m.in. wróble zwyczajne i mazurki, sikory bogatki i modraszki, a także zimowych gości: gile i jemiołuszki. Dzieci pracowały też w grupach z użyciem książek – kluczy do rozpoznawania ptaków, nagrodą za właściwe rozpoznanie gatunku była m.in. możliwość naklejenia jego polskiej nazwy na plakaty „Ptaci na krmitku”, które dostaliśmy na okazję takich zajęć ze Stacji Ornitologicznej Muzeum Komenského w Przerowie na Morawach. Podczas zajęć mowa było też o dobrym dokarmianiu – słonecznikiem, prelegent zwrócił również dzieciom uwagę,  gdzie najlepiej postawić karmnik.