Zimowanie i dokarmianie ptaków

Data: 22 listopada, 2019

W dniach 18 i 19 listopada klasy IIa, IIc i IIIb naszej szkoły odwiedził Paweł T. Dolata – członek Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. W ramach Ostrowskich Spotkań z Przyrodą przeprowadził prelekcje na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa.

Pan Paweł omówił wybrane ptaki pozostające na zimę, które możemy spotkać w karmnikach i w przydomowych ogrodach, a wśród nich: sikory bogatkę i modraszkę, wróbla zwyczajnego oraz mazurka, wybrane krukowate – sójkę, gawrona, kruka, srokę, ptaki wodne – kaczki krzyżówki i cyraneczki. Zwrócił uwagę na podobieństwa i różnice występujące pomiędzy nimi, np. wielkość, kształt dzioba, środowisko, w którym żyją, rodzaj pokarmu, itp. Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest „ciepłym krajem”, bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili, gawronów oraz w niektóre zimy jemiołuszki. W czasie trwania lekcji uczniowie pracowali z kluczami do rozpoznawania ptaków.

Omówione zostały zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze: dobrym pokarmem (najlepiej słonecznikiem i niesoloną słoniną), w miejscach bezpiecznych przed kotami i jak najdalej od szyb, by naszym podopiecznym nie zaszkodzić. Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich pytały, kiedy ponownie odwiedzi ich pan ornitolog.