Zimowanie i dokarmianie ptaków

Data: 22 listopada, 2016

Dnia 21 listopada 2016 roku klasę IIa naszej szkoły odwiedził Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przeprowadził prelekcję na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa. Uczniom naszej klasy większość gatunków ptaków była już znana z wcześniejszych zajęć oraz spacerów przyrodniczych po Parku Miejskim im. Jana Jerzego Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Podczas zajęcia dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie, jakie ptaki można spotkać u nas zimą, a co zmusza inne do wędrówek do „ciepłych krajów”. Przypomnieliśmy sobie trasy wędrówek bociana białego oraz jaskółki.
Pan Paweł omówił wybrane ptaki pozostające na zimę, które możemy spotkać w karmnikach i w przydomowych ogrodach, a wśród nich: sikory bogatkę i modraszkę, wróbla zwyczajnego, grubodzioba, ptaki krukowate – gawrona, kawkę i srokę oraz sierpówkę . Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest „ciepłym krajem”, bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili, gawronów oraz w niektóre zimy jemiołuszki. Omówiliśmy także zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze: dobrym pokarmem (najlepiej słonecznikiem i niesoloną słoniną), w miejscach bezpiecznych przed kotami i jak najdalej od szyb, by naszym podopiecznym nie zaszkodzić. Poza tym zwróciliśmy uwagę na rodzaj pokarmu, który dla ptaków jest dostępny w okresie zimowym, m.in.: owoce czarnego bzu, jarzębiny, cisu, orzeszki bukowe, żołędzie, orzechy włoski, dlatego warto je zostawiać w ogrodach dla naszych skrzydlatych gości.
Na zakończenie lekcji dzieci otrzymały do pokolorowania sylwety niektórych ptaków omówionych podczas zajęć: wróbla zwyczajnego, grubodzioba, rudzika oraz sikory bogatki, pochodzące z programu edukacyjnego „OTOP Junior”, które wydrukowała dla nas mama Olka – pani Monika Cerbińska.
Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich potrafiły rozpoznać i nazwać wymienione wyżej gatunki ptaków. Dużą wiedzą i znajomością wykazały się w szczególności Olek Cerbiński, Miłosz Walczak, Zosia Sołtysiak, Emma Prucnal, Nadia Kucharska, Iga Kałowska oraz Mateusz Rachwalski skrupulatnie sporządzający notatki z prelekcji. Uczniowie Ci w nagrodę otrzymali od naszego gościa pamiątkowe pocztówki z dedykacją.
Powyższe spotkanie zainicjuje wkrótce projekt edukacyjny pod nazwą „Co słychać w ptasich stołówkach?”, który przez okres zimowy będzie realizowany w naszej klasie. Nasz nowy karmnik jest już gotowy i czeka na zawieszenie, a otrzymaliśmy go od pana Jacka Sołtysiaka, taty naszej uczennicy Zosi.