Zebrania śródokresowe

Data: 16 kwietnia, 2013

Środa  – 17 kwietnia 2013

godz. 16.30         Ia – sala 204, Ib – sala 213, Ic – sala 214,

                                 IIa – sala 217, IId –  sala 210, IIIb – sala 201

godz. 18.00        IVa – sala 113, IVb – sala 101, IVc – sala 108, IVd – sala 114, 

                                V b – sala 129,

Czwartek  – 18 kwietnia 2013

godz. 16.00        VIa, VIb, VIc, VId – spotkanie ogólne w jadalni następnie z wychowawcami w klasach

                                VIa – sala 104, VIb- sala 125, VIc- sala 116, VId- sala 112

godz. 17.00       V a – sala 105

godz. 18.00        Id – sala 204, IIc – sala 214, IIb – sala 210, IIIa – sala 217, IIId – sala 209