Zdobyliśmy tytuł SZKOŁY Z KLASĄ 2.0

Data: 31 sierpnia, 2014

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie Szkoła z Klasą 2.0. Jest akcja, którą od 2002 roku prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazeta Wyborcza. Głównym założeniem jest współtworzenie szkół przygotowujących do życia we współczesnym świecie pełnym nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych i promowanie ich. Szkoły przystępujące do programu mają nie tylko nauczyć się, jak wykorzystywać w procesie dydaktycznym TIK, ale i dzielić się dobrymi praktykami wypracowanymi w placówce. Projekt tworzą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

zez cały ubiegły rok w naszej placówce wypracowano szereg zadań wynikających z programu, z których szczegółową relację składano na blogach klasowych oraz na stronie szkoły. Utworzony został między innymi Kodeks 2.0, uczniowie uczestniczyli w debatach poświęconych wykorzystaniu TIK w naszej szkole i w życiu codziennym, posiedli szczególnie dużą wiedzę na temat praw autorskich.

Dalsze etapy pracy wiązały się z wprowadzeniem w życie wypracowanych zasad korzystania z TIK. Uczniowie klasy IIa realizowali cykl zajęć pod hasłem „Co słychać w ptasich stołówkach” i rozwijali swe zainteresowania tematyką przyrodniczą, kształtowali umiejętność zbierania informacji na dany temat korzystając z technologii informacyjno – komputerowej, pogłębiali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, doskonalili umiejętność posługiwania się programem graficznym PAINT oraz edytorem tekstów WORD. Klasy II b integracyjnej oraz IIIa przygotowali przedstawienie i nakręcili film „Podróż Koziołka Matołka po Europie”. Klasa Va natomiast zorganizowała nietypowe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie zaprosili swoich bliskich z okazji ich święta na przygotowane przez siebie szkolenie z zakresu obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z zasobów Internetu.

Największym jednak przedsięwzięciem był projekt edukacyjny, którym w przypadku naszej szkoły było opracowanie i przeprowadzenie Gry miejskiej pod hasłem „Odkrywamy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego”. Nad pracą uczniów w programie czuwali nauczyciele naszej szkoły: p. Beata Olszak, p. L. Łukomska, p. Katarzyna Łukaszewska, p. A. Marciniak, całość koordynowała p. D. Malinowska-Reszel.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie wypracowali zasady dotyczące TIK i wcielili je w proces uczenia się, a nauczyciele w proces nauczania. Nowoczesne technologie były przez cały okres trwania programu przez nas promowane w szkole i poza nią – również poprzez podejmowane działania dodatkowe. Przez cały czas trwania programu nauczyciele rozwijali w uczniach samodzielność, starali się, aby stawiali oni mądre i twórcze pytania, a poprzez podejmowane wspólnie działania poszukiwali odpowiedzi pracując w grupie i samodzielnie. Każde z podejmowanych przez nas działań w programie było szczegółowo opisywane, dokumentowane i przedstawiane szerszej społeczności (nie tylko szkolnej) z wykorzystaniem TIK. Nasze działania kilkakrotnie były uznawane przez moderatorów Szkoły z Klasą 2.0 za dobre praktyki, a wpisy na blogach uczniowskich i nauczycielskich wyróżniane były różnymi odznakami.

            Wytężona całoroczna praca zaowocowała przyznanym Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim tytułem SZKOŁY Z KLASĄ 2.0