Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Data: 8 maja, 2020

Szkoła Podstawowa nr  5  im. Mieszka I  w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała wsparcie w  ramach projektu “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała 5 laptopów, które umożliwią uczniom  realizowanie lekcji w modelu zdalnym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach Projektu otrzymało grant w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”  w ramach Projektu Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.