ZAWÓD – ŻOŁNIERZ

Data: 21 listopada, 2018

Na zaproszenie wychowawczyni, we wtorek 20 listopada klasę I c odwiedził tata Alana i Kacpra – Tomasz Jackowski.  Pan Tomasz z zawodu jest żołnierzem i pracuje w 2.Oleśnickiej Kompania Regulacji Ruchu. Dzieciom w ciekawy sposób zaprezentował mundur galowy i polowy, wyjaśniając znaczenie insygniów i naszywek wojskowych, symboli przynależności do państwa polskiego. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się: jakie zadania spoczywają na żołnierzach w czasie pokoju, czym się zajmują na co dzień, kiedy i w jaki sposób obchodzą ważne państwowe święta,  jakimi cechami powinien się charakteryzować żołnierz. Duże emocje wywołały przyniesione do szkoły rekwizyty. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Pan Tomasz obiecał dzieciom, że odwiedzi nas w klasie 3.

W imieniu własnym oraz dzieci i rodziców, bardzo dziękujemy panu Tomaszowi za ciekawe spotkanie.