ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE !!!

Data: 11 marca, 2020

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie,

zgodnie z zaleceniem MEN od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

W związku w powyższym w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim zajęcia  będą zawieszone na 2 tygodnie tj. od 12.03 do 25. 03. 2020 r.

 

W dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek) w Szkole Podstawowej nr 5 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, a jedynie działania opiekuńcze, świetlica będzie działała normalnie w godz. 6.30-17.00. Obiady będą wydawane normalnie.

W przypadku rezygnacji z obiadów w dniach 12-13.03.2020 prosimy o informację telefoniczną do 12.03 do godz. 9.00

 

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły, nie ma lekcji, świetlica będzie nieczynna, obiady nie będą wydawane.

 

Wszelkie informacje będą Państwu jak i uczniom przekazywane za pośrednictwem dziennika internetowego.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły