Zajęcia z bajkoterapii

Data: 29 marca, 2017

W dniach 23, 24 marca 2017 roku w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr  5 odbyły się zajęcia z bajkoterapii pt. “Czarodziejskie słowa”.

Celem zajęć było:

-wdrażanie dzieci do stosowania form grzecznościowych,

-uświadomienie konieczności przestrzegania przyjętych norm   grzecznościowych i zasad,

– korygowanie niewłaściwych postaw.

Zajęcia skierowane były do uczniów z grupy O oraz klas drugich.

Na początku zajęć odbyły się ćwiczenia integrujące grupę: dokończ zdanie „ najlepsza rzecz, jaka mi się wydarzyła w ostatnim tygodniu, to…,  następnie uczniowie wsłuchali tekstu Stefanii Szuchowej „Mateuszek na zaczarowanej wyspie”. Po  analizie treści utworu, odbyła się zabawa w „Lustro” podczas, której  dziecko trzyma w rękach ramkę imitującą lustro. Uczniowie kolejno przeglądają się w nim, a „lustro”(chętne dziecko) wymienia jedną wspaniałą cechę dziecka np.:” jesteś bardzo miły” itd. Następnie odbyły się zajęcia w zespołach do wyboru:

– kolorowanie obrazków,

– ozdabianie kluczy „ otwierających” serce każdego człowieka.

Na końcu odbyła się ewaluacja i  podsumowanie zajęć.