Zajęcia przyrodnicze w Wielkopolskim Parku Narodowym

Data: 16 maja, 2016

W sobotę 14 maja dwadzieścioro uczniów z naszej szkoły, dwie uczennice z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim oraz jedna uczennica z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów, pod opieką wicedyrektor Donaty Malinowskiej–Reszel, nauczycielek Beaty Olszak i Violetty Szymczak oraz współpracującego w projekcie przyrodnika Pawła T. Dolaty, wybrało się na zajęcia terenowe do siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach koło Poznania. Wyjazd ten był kolejnym etapem programu ekologicznego realizowanego w naszej szkole pod hasłem „Z pamiętnika młodego ekologa”.

W Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego powitała nas pani Małgorzata Bręczewska, która w nowocześnie wyposażonej sali audiowizualnej przedstawiła ciekawą prezentację multimedialną. Dzięki niej mogliśmy poznać historię starań o utworzenie w tym miejscu parku narodowego (trwały ponad 30 lat, zakończone utworzeniem parku narodowego w roku 1957), zapoznaliśmy się z geomorfologią tego terenu, występującymi pomnikami przyrody żywej oraz nieożywionej, oraz z najciekawszymi przedstawicielami fauny i flory tego miejsca. Na zakończenie, w ramach podsumowania wiadomości, pani Małgorzata przeprowadziła interaktywny quiz dotyczący umiejętności rozpoznawania ptaków oraz ssaków żyjących na terenie Polski. Po krótkiej przerwie odbyły się zajęcia w Muzeum Przyrodniczym. Uczniowie otrzymali karty pracy i zwiedzając indywidualnie lub w grupach kolejne sale muzealne, musieli samodzielnie rozwiązywać zawarte w niej zadania. Dużą wiedzą w rozpoznawaniu ptaków wykazali się Dawid i Mateusz Cieszyńscy z klasy IVa oraz IVb.

Po części muzealnej odbyły się zajęcia w terenie. Poprowadziła je kolejna edukatorka WPN – pani Justyna Kaczmarek. Przemierzając ścieżkę dydaktyczną “Leśna Szkoła”, uczniowie kolejno wykonywali zadania, które pojawiały się na ich drodze. Były więc rebusy, wykreślanki z nazwami roślin i zwierząt, krzyżówki, puzzle przyrodnicze, skoki w dal, wspinanie się po przeszkodach, zabawa w „echolokację”. Zajęcia te wywołały wśród dzieci wiele radości i śmiechu.

Dzięki tablicom edukacyjnym poznawaliśmy ptaki oraz innych mieszkańców Wielkopolskiego Parku Narodowego. Najwięcej wrażeń dostarczyła nam jednak możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą, obserwowania zwierząt oraz roślin w ich naturalnym środowisku. Mieliśmy szczęście zobaczyć wygrzewającego się na słońcu zaskrońca, uczniowie wypatrzyli w leśnym runie jaszczurki zwinki oraz żaby trawne. Z punktu widokowego podziwialiśmy piękno Jeziora Góreckiego wraz z Wyspą Zamkową. Pani Justyna wskazała nam niektóre z drzew rosnących przy ścieżce edukacyjnej, m.in.: buki, wiązy, graby oraz kwiaty, takie jak konwalia majowa, jasnota purpurowa, bodziszek cuchnący (można było się o tym przekonać za pomocą węchu…), bluszczyk kurdybanek, glistnik jaskółcze ziele, niecierpek pospolity czy gwiazdnica wielokwiatowa.

Zmęczeni, lecz pełni wielu wrażeń oraz bogatsi w przeżycia, jakie dostarczył nam kontakt z przyrodą, udaliśmy się do autokaru. Następnie mijając przepiękne lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz malownicze krajobrazy Rogalińskiego Parku Krajobrazowego z doliną rzeki Warty, udaliśmy się w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Poniżej przedstawiamy fotorelację z zajęć. Autorami zdjęć jest Paweł T. Dolata.