„Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Data: 19 kwietnia, 2015

W tym roku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która rozpoczyna się 1 kwietnia, a dobiega końca 30 listopada 2015 roku. Nasza szkoła aktywnie włączyła się do działań edukacyjno-profilaktycznych.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, bez używek i nałogów, poprzez realizację programów profilaktycznych oraz udział uczniów w różnorodnych konkursach. Poprzez działania profilaktyczne uczniowie uczą się budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, dzielenia się własnymi doświadczeniami i pasjami, poznają sposoby działania organizacji pozarządowych, uczą się odmowy przyjęcia ewentualnie proponowanych im używek oraz dostrzegają pozytywną wartości sportu i ruchu dla własnego zdrowia.

Mamy nadzieję, że powyższe działania dostarczą nam wielu emocji oraz pozytywnych doświadczeń.