Zabytki mojego miasta znam i legendę także poznam

Data: 21 listopada, 2016

Dnia 19 listopada w ramach innowacji pedagogicznej „Witaj szkoło na wesoło”, odbyło się ostanie podsumowujące spotkanie integracyjne.

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z legendą oraz zabytkami naszego miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Spacer po Ostrowie uczestnicy rozpoczęli od poznania historii oraz zwiedzania Synagogii, następnie udali się do mieszczącego się w Ratuszu Muzeum Miasta. Podczas pobytu w muzeum dorośli mieli okazję przypomnieć sobie czasy swojego dzieciństwa, okazją ku temu była wspaniała wystawa ukazująca przedmioty z lat 70-80. Dla młodszych uczestników atrakcją były monety, które zostały odnalezione przez archeologów, podczas prac  związanych z budową Galerii Ostrovia i obwodnicy.

Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się do dziecięcej biblioteki, gdzie poznali pozycje lektur związane z historią naszego miasta. Mali uczestnicy warsztatów mieli również możliwość zapisania się do dziecięcej Biblioteki Miejskiej.

Wszystkim uczestnikom spotkań „Witaj szkoło na wesoło” za systematyczny udział w zajęciach oraz wspólną zabawę i integracyjne wycieczki.

Dziękują autorki innowacji Renata Jelak-Henschel oraz Liliana Waleńska.

A oto wrażenia uczestników:

„Na naszych spotkaniach fajnie się bawiliśmy, ryby nawet łowiliśmy.

W rytm muzyki tańczyliśmy, pociągiem podróżowaliśmy.

Gry i zabawy wspólnie układaliśmy, o zdrowym odżywianiu rozmawialiśmy.

Legendę naszego miasta już dobrze znamy, wiemy dlaczego klucze i jabłko w herbie mamy.

Nasze spotkania super były szkoda, że się już skończyły …