„Z pamiętnika młodego ekologa” – zaproszenie na konferencję

Data: 8 kwietnia, 2016

Stowarzyszenie „Piątka dla pokoleń” wspierające inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Ekologiczną, która odbędzie się  14 kwietnia 2016r. o godz. 13.00-16.00  w ramach Projektu „Z pamiętnika młodego ekologa”.

Temat konferencji: Różnorodność biologiczna, obszary chronione, szanse i zagrożenia z nimi  związane  w   myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

Do udziału zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, nauczycieli przyrody i uczniów (dwoje z każdej szkoły), pasjonatów przyrody.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne uczestników (dyrektor , nauczyciel i dwoje uczniów). Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 kwietnia 2016r pod numerem  tel: 62 736-46-27.

PROGRAM KONFERENCJI

13.00 – 13.15    Rejestracja uczestników

  • 13.30 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji dyrektor  Dorota Cieśla
  • Przywitanie zgromadzonych gości
  • Przedstawienie programu
  • Zaproszenie do aktywnego udziału w dyskusjach

13.30 – 13.45   Omówienie Projektu „Z pamiętnika młodego ekologa” i ogłoszenie Miejskiego Konkursu Fotograficznego dla szkół podstawowych i gimnazjów      pt. ”Na tropie  dzikiego wysypiska śmieci”  Donata Malinowska-Reszel

SESJA I

13.45 – 14.30  Prelekcja „ O zrównoważonym rozwoju i odpadach”   dr Józef Krawczyk

14.30 – 14.45 PRZERWA KAWOWA

SESJA II

14.45 – 15.30 Prelekcja „Propozycje form edukacji przyrodniczej w Południowej Wielkopolsce.”

                         mgr Paweł Dolata

15.30 – 16.00 Panel dyskusyjny

              16.00  Oficjalne zakończenie Konferencji