XXI Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych (eliminacje międzyszkolne)

Data: 14 marca, 2019

Błąd w mowie i piśmie

to jak brzydka plama

na fotografii matki,

którą kochasz.

Słowa Janusza Korczaka towarzyszyły uczestnikom eliminacji międzyszkolnych XXI Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, które odbyły się w czwartek 7 marca w naszej szkole. Konkurs organizowany jest pod patronatem Pani Beaty Klimek Prezydenta Miasta oraz Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Patronat medialny nad konkursem objęła gazeta „Nasz Rynek”. W I etapie udział wzięło 630 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu ostrowskiego. Do II etapu przystąpiło 73 uczniów z 34 szkół z klas IV-VI, których powitała Dyrektor Szkoły Dorota Cieśla. Uczestnicy rozwiązywali test ortograficzno – interpunkcyjny ułożony przez panią Lucynę Koralewską i panią Barbarę Gajdę. Treść zadań recenzował profesor Andrzej Markowski. Komisja konkursowa do III etapu zakwalifikowała 15 uczniów z klas IV-VI, którzy wykazali się znajomością zasad pisowni i interpunkcji polskiej w pytaniach typu:

Który zapis jest poprawny?

  • qasi-opiekun;
  • quasimodo;
  • quasi-umysłowy;
  • wszystkie zapisy są poprawne.

Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali:

Sara Polarczyk Vc

Olga Kazowska Vd

Filip Kusyk Ve

Julia Stojanowska VIc

Filip Hausman VId

Do finału zakwalifikowali się:

Julia Stojanowska z klasy VI c

Filip Hausman z klasy VI d

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za udział w dyktandzie finałowym, które odbędzie się w czwartek 28 marca w Szkole Podstawowej nr 5.