XVIII Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla uczniów klas IV-VI

Data: 4 marca, 2016

Błąd w mowie i piśmie

to jak brzydka plama

na fotografii matki,

którą kochasz.

Słowa Janusza Korczaka towarzyszyły uczestnikom eliminacji międzyszkolnych XVIII Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, który odbył się w czwartek w Szkole Podstawowej nr 5. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Patronat medialny nad konkursem objęła gazeta „Nasz Rynek”. W I etapie udział wzięło 638 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu ostrowskiego. Do II etapu przystąpiło 87 uczniów z 33 szkół. Uczniów oraz nauczycieli przywitała pani Dorota Cieśla, dyrektor szkoły. Uczestnicy rozwiązywali test ortograficzno-interpunkcyjny ułożony przez panią Lucynę Koralewską i panią Barbarę Gajdę z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Treść zadań recenzował profesor Andrzej Markowski. Komisja konkursowa do III etapu zakwalifikowała 14 uczniów, którzy musieli wykazać się znajomością zasad pisowni i interpunkcji polskiej w pytaniach typu:

Który rzeczownik został błędnie zapisany?

A. cyber reklama;

B. nicnierobienie;

C. pszenżyto;

D. marszobieg.

Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali: Dominik Rosik IVc, Aneta Mielcarek Va, Julia Sieradzka Va, Julia Skrzypczak Va, Marta Kryjom VIc, Agata Sztukowska VIc, Marcelina Głowacka VId, Paweł Okrój VId, a do finału zakwalifikowali się: Agata Lewkowicz Vb i Paweł Szukowski VId

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za udział w dyktandzie finałowym, na które zapraszamy w czwartek 17 marca o godz.13.00 do Szkoły Podstawowej nr 5.

Wyniki II etapu XVIII Konkursu Ortograficznego (klasy IV-VI)