XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY KLAS I – III

Data: 24 kwietnia, 2012

Dnia 24 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny klas I-III „Zostań przyjacielem przyrody”. Przyświecało mu hasło „Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością”, będące słowami św. Franciszka z Asyżu. Celami konkursu było: rozbudzanie w uczniach zainteresowania środowiskiem naturalnym i ekologią, wyrabianie u uczniów postaw gotowości do ochrony środowiska, kształtowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji oraz wdrożenie „młodych ekologów” do posługiwania się zdobytą wiedzą w pracy zespołowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wcześniejsze przygotowanie pracy plastycznej na temat „Jestem przyjacielem przyrody”.

Konkurs odbywał się w formie zabawy, łączącej elementy wiedzy i umiejętności związanych z ochroną środowiska. Mali ekolodzy pokonywali „tor przeszkód ekologicznych”, rysowali pastelami olejnymi prace na wylosowany temat oraz rozwiązywali test wiedzy ekologicznej. Do konkursu przystąpili przedstawiciele 10 ostrowskich szkół podstawowych, w tym drużyna naszej szkoły w składzie: Jędrzej Pacyna z klasy Ic mgr Ewy Kaczmarek, Agata Sztukowska z klasy IIa mgr Ireny Treski oraz Aleksandra Glapa i Joanna Kusch z klasy IIIa mgr Beaty Olszak. Opiekunem drużyny była Beata Olszak. Po podsumowaniu wyników okazało się, że drużyna z naszej szkoły zdobyła w konkursie III miejsce! Miejsce I zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 13, a miejsce II drużyna Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej “EDUKATOR” Gratulujemy wszystkim uczestnikom!