XVI Konkurs Ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII” eliminacje międzyszkolne dla uczniów klas IV-VI

Data: 1 marca, 2014

27 lutego nasza szkoła gościła 118 uczniów wraz z opiekunami z 41 szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu ostrowskiego. Uczestników konkursu powitała Dyrektor Szkoły, Pani Dorota Cieśla oraz Pani Anna Galant, przewodnicząca komisji konkursowych.

Uczestnicy eliminacji międzyszkolnych rozwiązywali test ortograficzno – interpunkcyjny recenzowany przez profesora Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego w Warszawie.

Komisja konkursowa do finału zakwalifikowała 10 uczniów, którzy wykazali się znajomością zasad pisowni i interpunkcji polskiej w zadaniach typu:

Razem czy osobno? Do którego zestawu wkradł się błąd?

A. wysokokaloryczny, zimno lubny;

B. szerokolistny, sino nakrapiany;

C. siwowłosy, wysoko latający;

D. średniozamożny, szeroko rozrzucony.

Uczniom, którzy 20 marca napiszą dyktando finałowe w Szkole Podstawowej nr 5, gratulujemy i życzymy powodzenia.

Wyniki II etapu XVI Konkursu Ortograficznego _klasy IV-VI